Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
Turnieju Szachowego
JELONKA OPEN 2019
pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Jelenia Góra
12 października 2019

ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Portal informacyjny Jelonka.com
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze
MECENAT
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego "KARR" w Jeleniej Górze

CELE
promocja Dolnego Śląska,
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców województwa Dolnośląskiego
TERMIN
12 października 2019

MIEJSCE
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina ul. Moniuszki 9 / I piętro

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni. Ilość miejsc ograniczona.
OPEN A - zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 i wyższym bez względu na wiek oraz zawodnicy urodzeni w roku 2004 i wcześniej bez względu na kategorię
OPEN B - dzieci urodzone w latach 2005-2011 z rankingiem PZSzach do 1400 włącznie
OPEN C - dzieci do lat 7 (urodzone w roku 2012 i młodsze) z rankingiem PZSzach do 1400 włącznie
Organizator zastrzega możliwość dzielenia/łączenia grup, zmiany kryterium doboru oraz tempa gry. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Łącznie we wszystkich grupach może zagrać maksymalnie 150 zawodników. Organizator gwarantuje w każdej grupie rozgrywkowej minimum 16 miejsc.

TEMPO GRY
OPEN A: 9 rund / 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. na ruch,
OPEN B: 7 rund / 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. na ruch lub 15 minut na zawodnika na partię,
OPEN C: 7 rund / 15 minut na zawodnika na partię

PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział zawodnicy spełniające kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi: 20 zł - płatne w dniu zawodów,
Zawodnicy z tytułami GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM - zwolnieni z wpisowego
UWAGA: Dla osób dopisanych w dniu zawodów (niezgłoszonych elektronicznie) oraz potwierdzających udział po godz. 9:30 wpisowe wynosi 30 zł.

NAGRODY
OPEN A
I miejsce ? 400 zł
II miejsce ? 350 zł
III miejsce ? 300 zł
IV-V miejsce ? 250 zł
VI-VII miejsce ? 200 zł
VIII-IX miejsce ? 150 zł
X miejsce ? 100 zł
I miejsce w kat. kobiet ? 100 zł
II miejsce w kat. kobiet ? 50 zł
I miejsce w kat. senior 60+ ? 100 zł
II miejsce w kat. senior 60+ ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 18 ? 80 zł
II miejsce w kat. junior do lat 18 ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 14 ? 70 zł
II miejsce w kat. junior do lat 14 ? 50 zł
I miejsce w kat. junior do lat 10 ? 60 zł
II miejsce w kat. junior do lat 10 ? 40 zł
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium przysługuje nagroda o wyższej wartości, a w przypadku równej wartości wg. kolejności podanej powyżej (pk. 10 NAGORDY - OPEN A). Nagroda z pozostałego kryterium/kryteriów przypda w udziale następnemu zawodnikowi.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
Nagroda zostanie wydana po pisemnym potwierdzeniu odbioru przez laureata.
OPEN B
I miejsce ? bon towarowy 100 zł
II miejsce ? bon towarowy 90 zł
III miejsce ? bon towarowy 80 zł
IV miejsce ? bon towarowy 70 zł
V miejsce ? bon towarowy 60 zł
VI miejsce ? bon towarowy 50 zł
VII miejsce ? bon towarowy 40 zł
VIII miejsce ? bon towarowy 40 zł
IX miejsce ? bon towarowy 30 zł
X miejsce ? bon towarowy 30 zł
I miejsce w kat. dziewcząt ? bon towarowy 50 zł
II miejsce w kat. dziewcząt ? bon towarowy 40 zł
III miejsce w kat. dziewcząt ? bon towarowy 30 zł
Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.
OPEN C
I-X miejsce w kat. chłopców ? upominek + dyplom
I-X miejsce w kat. dziewcząt ? upominek + dyplom
Dyplomy dla wszystkich uczestników
Nagrody zostaną wydane wyłącznie na zakończenie, pod warunkiem ukończenia całego turnieju.

TERMINARZ
OPEN A
2019.10.12 (sobota)
09:00 - 09:30 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
09:55 - Otwarcie
10:00 - 16:45 rundy I-IX
17:00 - Zakończenie
OPEN B, C
2019.10.12 (sobota)
09:00 - 09:30 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
09:55 - Otwarcie
10:00 - 14:00 rundy I-VII
14:15 Zakończenie

UWAGA: Kolejne rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej z zastrzeżeniem prawa do 5 minutowej przerwy dla zawodników, który zakończyli partię jako ostatni.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować na adres JO2019@jelonka.jgora.pl, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com (OPEN A, OPEN B, OPEN C) lub sms 883 792 249 (883 SZACHY) do dnia 11 października 2019 (piątek) do godz. 21:00.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia po terminie lub bezpośrednio przed turniejem tylko w przypadku wolnych miejsc.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju.
Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:30 będa mogli rozpocząć zawody od 2 rundy jedynie w przypadku wolnych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

Jelenia Góra, 30 września 2019

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021