Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
XXIX Międzynarodowego Turnieju
im. Tadeusza Gniota

Police 9 lipca - 17 lipca 2014 r.

1. Cel turnieju:

a. kontynuacja inicjatywy ZNP rozgrywania turniejów szachowych poświęconych pamięci wybitnego szachisty-pedagoga Tadeusza Gniota,
b. popularyzacja szachów wśród pracowników oświaty i wychowania,
c. popularyzacja szachów w środowisku polickim,
d. umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz kontaktu sportowego z zawodnikami zagranicznymi.

2. Protektorat turnieju:
Burmistrz Gminy Police

3. Organizator turnieju:
Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" Police

4. Sędzia główny:
Witalis Sapis - sędzia klasy międzynarodowej (IA)

5. Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie w dniach 9 lipca - 17 lipca 2014 w Klubie Nauczyciela w Policach, ul. Barnima 26

6. Uczestnictwo:
Prawo do uczestnictwa w turnieju posiadają:
a. imiennie zaproszeni zawodnicy zagraniczni i czołowi zawodnicy polscy, z zastrzeżeniem, że w turnieju może wziąć udział max. 2-3 zawodników zagranicznych z jednej federacji o rankingu powyżej 2500 ELO
b. zawodnicy polscy posiadający ranking ELO min. 2050,
c. nauczyciele, studenci, uczniowie posiadający ranking ELO min. 2000,
d. organizator dopuszcza możliwość udziału w turnieju do 6 zawodników o rankingu ELO poniżej 2000; ograniczenie to nie dotyczy zawodników zagranicznych imiennie zaproszonych.

Uwaga! Od zasady w pkt. 6 lit. a Organizator dopuszcza wyjątki, celem osiągnięcia średniego rankingu 2400 Elo pierwszych piętnastu zawodników turnieju.

7. System rozgrywek:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie + 30 sekund na posunięcie (od początku partii) na zawodnika (zegary elektroniczne).
Istnieje możliwość zdobycia norm na tytuły międzynarodowe.
Turniej jest zgłoszony do FIDE.

8. Ramowy program turnieju:
8.07.2014 r. - godziny popołudniowe i wieczorne - przyjazd zawodników (Klub Nauczyciela, ul. Barnima 26)
9.07.2014 r. - godz. 12.00, odprawa techniczna, godz. 15.30 otwarcie turnieju, I runda
10-12.07.2014 r. - godz. 15.30, rundy II-IV
13.07.2014 r. - godz. 10.00, runda V
13.07.2014 r. - godz. 18.00 - turniej błyskawiczny
14-16.07.2014 r. - godz. 15.30, rundy VI-VIII
17.07.2014 r. - godz. 10.00, runda IX, godz. 17.00 zakończenie turnieju.

Szczegółowy terminarz turnieju (godziny rozpoczęcia rund, posiłków) podany zostanie na odprawie technicznej.

9. Opłaty za turniej:
a. Zakwaterowanie: 270 zł
b. Wyżywienie: 360 zł

Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach ww. kwoty w przededniu turnieju; istnieje możliwość skorzystania z baru w Klubie Nauczyciela. W dniu 9 lipca 2014 r. śniadanie o godz. 9.00.

Wpisowe:
GM - nie płacą, wyżywienie i zakwaterowanie na koszt organizatora
IM o rankingu min. 2450 ELO (także imiennie zaproszeni IM zagraniczni) - nie płacą, zakwaterowanie na koszt organizatora
zawodnicy o rankingu 2300-2449 ELO - 100 zł
zawodnicy o rankingu 2200-2299 ELO - 140 zł
nauczyciele, nauczyciele akademiccy, studenci, uczniowie - 130 zł
pozostali - 170,- zł

Uwaga: Uczestnicy co najmniej 10 (dziesięciu) Memoriałów im. T. Gniota - zakwaterowanie na koszt organizatora (nie dotyczy mieszkańców Polic i Szczecina)

W kosztach wpisowego uwzględniono obowiązkową opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach.

Opłaty za turniej (wpisowe + koszty pobytu) należy przesłać na konto Nauczycielskiego Klubu Szachowego "Śmiały" - Bank BPH S.A. Oddział w Policach, nr konta: 72 1060 0076 0000 4017 1002 2784 z dopiskiem "Turniej szachowy"

10. Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia do turnieju z podaniem kategorii, rankingu, przynależności klubowej, adresu i możliwości kontaktu telefonicznego należy kierować na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Policach ul. Barnima 26, 72-010 Police.

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia internetem za pomocą formularza na stronie www.smialy.pl

Dodatkowe informacje:
- tel. (91) 3 175 395 Zarząd Oddziału ZNP w Policach (godz. 10.00-14.00)
- tel. (91) 3 170 492 Mieczysław Manik (godziny wieczorne)
- tel. komórkowy 601 992 551
- www.smialy.pl ( patrz: formularz na stronie)
- e-mail: smialy@smialy.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty upływa z dniem 5 lipca 2014 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność dokonania wpłat.

11. Nagrody i ocena wyników:
I miejsce - 5 500 zł + puchar
II miejsce - 3 000 zł
III miejsce - 1 500 zł

Wysokość pozostałych nagród regulaminowych (miejsca 4-10) zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń. Przewiduje się nagrody specjalne: dla najlepszej zawodniczki (400 zł); dla najlepszego zawodnika o rankingu poniżej 2250 ELO (250 zł); dla najlepszego nauczyciela (300 zł); dla najlepszego juniora (300 zł); dla najlepszego mieszkańca Polic (300 zł). Przy równej ilości punktów nagrody zostaną przydzielone według osiągniętego miejsca w tabeli przy zastosowaniu punktacji pomocniczej wg metody Horta. Nagrody nie są łączone (zawodnik otrzymuje nagrodę wyższą).

12. Uwaga:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju. Niestawienie się na odprawę techniczną w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z turnieju z jednoczesną utratą kosztów wpisowego. Szczegółowy regulamin podany zostanie na odprawie technicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

Komitet Organizacyjny

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021