Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
II Mistrzostw Nowej Huty w szachach.
Kraków 13.06.2015r.

1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych:
- grupa A – zawodnicy ur. w 1998r. i starsi,
- grupa B – zawodnicy ur. w latach 1999 – 2006,
- grupa C – zawodnicy ur. w 2007r. i młodsi.

2. Wpisowe
- wpisowe w grupach B i C – 10 zł od osoby,
- wpisowe w grupie A – 20 zł od osoby.

3. Nagrody
Grupa A
Nagrody pieniężne – miejsce 1–250 zł, 2–200 zł, 3–150 zł, 4–120 zł, 5–100 zł, 6–50 zł.
Grupa B i C
Puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe dla wszystkich zawodników.

4. Miejsce i termin rozgrywek
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
termin 13.06.2015r.
- godz. 9.00 – 9.50 – przyjmowanie wpisowego, potwierdzenie udziału w turnieju
- godz. 10.00 – 10.15 – uroczyste rozpoczęcie turnieju
- godz. 10.20 – 12.45 – rundy I-IV
- godz. 12.45 – 13.00 – przerwa
- godz. 13.00 – 14:45 – rundy V-VII
- godz. 15.00 – ceremonia zakończenia, rozdanie nagród. W trakcie turnieju czynny będzie bufet. W okolicy NCK odbywać się będą Dni Nowej Huty – dostępne będą różnorodne atrakcje dla całej rodziny. Szczegóły tutaj: http://www.nck.krakow.pl/wydarzenia/1130-dni-nowej-huty

5. System rozgrywek
Szwajcarski, tempo P-15 (15 minut dla zawodnika na partie), 7 rund.

6. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń upływa 11.06.2014r. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia, ew. kategorię szachową, ranking, klub. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Stanisław Porębski, os. Na Stoku 49/33, 31-708 Kraków, telefonicznie pod nr 797317639, drogą elektroniczną na adres e-mail szachtrzaski@gmail.com lub poprzez stronę www.chessarbiter.com

7. Cel rozgrywek
Kontynuacja tradycji rozgrywania Mistrzostw Nowej Huty w szachach i popularyzacja tego sportu.

8. Organizatorzy
- Nowohucki Klub Szachowy
- Nowohuckie Centrum Kultury

9. Sponsorzy
- Rada Dzielnicy XIV
- Rada Dzielnicy XVII
- Rada Dzielnicy XVIII

10. Patronat medialny
- „Dziennik Polski”
Organizatorzy
Nowohucki Klub Szachowy
Nowohuckie Centrum Kultury

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021