Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Memoriał Szachowy im. św. Jana Pawła II

1. Organizatorzy
a) PUKS Mikołaj Gąbin przy Parafii św. Mikołaja,
b) Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
c) Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

2. Patronat honorowy
a) Ks. Bp Piotr Libera – ordynariusz diecezji płockiej,
b) Pan Krzysztof Jadczak – burmistrz miasta i gminy Gąbin.

3. Komitet organizacyjno-sędziowski
a) Ks. Józef Szczeciński (tel. 603 965 348),
b) Konstancja Chojnacka (tel. 725 774 041),
c) Paweł Flak – sędzia klasy państwowej (tel. 505 848 645).

4. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) uczczenie pamięci osoby św. Jana Pawła II,
c) umożliwienie zdobycia/podwyższenia kategorii szachowych,
d) promocja miasta i gminy Gąbin.

5. Termin i miejsce
13-14 czerwca 2015 r. (sobota-niedziela), Gimnazjum w Gąbinie przy al. Jana Pawła II nr 16.

6. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund (4 rundy w sobotę, 3 rundy w niedzielę), tempo gry 60 min. na zawodnika.

7. Harmonogram rozgrywek
Rejestracja zawodników w dn. 13.06.2015 r. w godz. 8:30-9:00, odprawa techniczna o godz. 9:05.
I runda - sobota 9:15, V runda - niedziela 9:00.

8. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie:
a) poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub
b) telefonicznie do jednego z członków Komitetu Organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2015 r. i opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości 30 PLN.
Kobiety, juniorów (ur. w 1997 r. i młodsi) oraz seniorów (ur. w 1955 r. i starsi) obowiązuje wpisowe w wysokości 10 PLN. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy posiadający tytuł arcymistrza.

9. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

10. Nagrody
Nagrody finansowe otrzyma czołowa szóstka zawodników: I - 700 PLN, II - 500 PLN, III - 400 PLN, IV - 300 PLN, V - 200 PLN, VI - 100 PLN.
Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

11. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne Przepisy gry FIDE oraz przepisy Kodeksu szachowego,
b) na podstawie art. A.5 (Szachy szybkie) przez cały czas rozgrywania zawodów obowiązuje art. A.4 (m.in brak możliwości złożenia reklamacji dot. nieprawidłowego ustawienia wskazówek zegara, bierek czy samego ułożenia szachownicy po zakończeniu przez obu zawodników 10 posunięć),
c) na podstawie art. G.2 (Szybki finisz) aneks G będzie stosowany, z uwagi na niedysponowanie przez Organizatora zegarami elektronicznymi obowiązuje art. G.5 (prawo złożenia reklamacji polegającej na uznaniu partii za remis przez zawodnika na posunięciu, mającego mniej niż 2 minuty),
d) z uwagi na brak depozytu dopuszcza się posiadanie przez zawodnika w strefie rozgrywek bezwzględnie wyłączonego telefonu komórkowego i/lub innych urządzeń elektronicznych do komunikacji, za posiadanie włączonego urządzenia zawodnik przegrywa partię,
e) dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut,
f) możliwość zdobycia kategorii okręgowych (do II kategorii włącznie w przypadku mężczyzn i do I kategorii w przypadku kobiet),
g) turniej nie podlega ocenie rankingowej FIDE.

12. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) w czasie trwania turnieju czynna będzie kawiarenka,
c) ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Komitetu Organizacyjnego, który zastrzega sobie możliwość jego zmian.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021