Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


WEEKENDOWY TURNIEJ SZACHOWY
Gorzów Wielkopolski
13-14.06.2015

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp.
www.kszstilon.pl

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego
Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji szachowych.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Lokal Klubu Szachowego „STILON”, przy ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp.,
13.06.2015
runda I (godz. 10:00)
runda II (godz. 13:15)
runda III (godz. 17:15)
14.06.2015
runda IV (godz. 10:00)
runda V (godz. 13:15)
Wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia bezpośrednio na sali gry w godz. 9:30 – 9:50. Startowe płatne na sali gry:
GRUPA A (zawodnicy posiadający ranking min. 1600 lub ranking FIDE) – 50 zł.
Turniej liczony do rankingu FIDE GRUPA B (zawodnicy z rankingiem 1400 i poniżej) – 20 zł.

V. TEMPO GRY
- 60 minut + 30 sekund na każdy ruch dla zawodnika

VI. SĘDZIOWANIE, PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązki sędziego głównego pełni sędzia klasy pierwszej Andrzej Modzelan.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników o kolejności końcowej decydują kolejno następujące kryteria oceny: Buchholz średni; Buchholz pełny; ilość zwycięstw; progres; wynik bezpośredniego pojedynku, średni ranking przeciwników.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
GRUPA A
I miejsce - 250 zł
Wysokość pozostałych nagród podana zostanie przed II rundą.
GRUPA B
Dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodycze dla wszystkich dzieci

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021