Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
– „IDEA 2015”
Lubiewo K/ Międzyzdrojów 24-31.05.2015r.

I CEL.
1. Rozegranie turnieju szachów klasycznych.
2. Wyłonienie zwycięzców turnieju.
3. Integracja środowiska szachistów niepełnosprawnych i sprawnych.
4. Umożliwienie wypoczynku i rekreacji.

II ORGANIZATORZY I FINANSOWANIE.
1. Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin.
z 1% podatku od osób fizycznych oraz z odpłatności samych uczestników.
2. Agencja Handlowo-Turystyczna „Alextour” – Międzyzdroje.

III MIEJSCE I TERMIN
1. Turniej szachowy rozegrany zostanie w Hotelu Lubiewo Forest & Sea Resort Lubiewo k/ Międzyzdrojów kod 72-500 ul. Gryfa Pomorskiego 81
2. Termin 24-31.05.2015r.

IV KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
1. Turniej klasyczny na dystansie 9 rund z tempem gry: 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii – kojarzenie komputerowe, system szwajcarski przy zastosowaniu programu ChessArbiter.
2. Obowiązują Przepisy Gry FIDE obwiązujące od 1 lipca 2014 roku.
3. Czas spóźnienia na rundę ustala się maksymalnie 15 minut. Po upływie tego czasu partię uznaje się za przegraną. Gdy obaj zawodnicy są nieobecni, to zostanie przyznany obustronny walkower.

V UCZESTNICY MISTRZOSTW.
Prawo staru w turnieju szachowym posiadają osoby niepełnosprawne i sprawne bez względu na przynależność klubową lub stowarzyszeniową. Zapraszamy do Lubiewa również osoby towarzyszące i przewodników osób niepełnosprawnych.

VI NAGRODY
Pierwsza nagroda 750,- zł – wysokość pozostałych nagród ( miejsca 2-8 ) zostanie podana po zamknięciu listy startowej przed II rundą zawodów.

VII WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2015r. na adres PCSzN „Idea” 66-200 Świebodzin os. Kopernika 99 lub e-mail: kozicz@poczta.wp.pl z podaniem rankingu zawodnika, przewidywanej godziny przyjazdu do Międzyzdrojów w dniu 24 maja 2015r. Ponadto należy podać numer telefonu do ewentualnego kontaktu telefonicznego organizatora z osobą zgłoszoną do zawodów.
Organizator dla 30 zawodników zastosuje znaczące ulgi w płatności za udział w zawodach i końcowa odpłatność ukształtuje się następująco:

1. Członkowie PCSzN „Idea” wpłacają 465,- zł + 100,- zł wpisowego ( dotyczy
jedynie 30 pierwszych zgłoszeń).
2. Zawodnicy nie korzystający z wyżywienia i zakwaterowania wpłacają 150,- zł wpisowego.
3. Osoby towarzyszące i przewodnicy wpłacają 850,- zł.
4. Zawodnicy przyjęci poza limitem 30 osób ( również z PCSzN „Idea ), których organizator nie dofinansuje, a zapewni zakwaterowanie i wyżywienie - wpłacają 665,- zł + 100,- zł wpisowego.

Lista osób objętych dofinansowaniem ( pierwszych 30 zawodników ) zostanie ustalona na podstawie kolejności zgłoszeń. Jednak w pierwszej kolejności zostaną uwzględnieni Członkowie Stowarzyszenia „Idea”, którzy nie zalegają z opłaceniem składek członkowskich łącznie z 2015r.
Niestawienie się na odprawie technicznej w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie z turnieju, z jednoczesną utratą kosztów wpisowego i 40% opłaty za pobyt.

Należność za udział w zawodach prosimy wpłacić w terminie 20.04-05.05.2015r.
na konto PCSzN „Idea: w PKO BP O/ Świebodzin
nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.

Wpłaty dokonane po terminie 05.05.2015r. prosimy zwiększyć o dodatkową opłatą w wysokości 75,- zł.

VIII UWAGI KOŃCOWE
1. Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zabezpiecza organizator.
2. Organizator w ramach odpłatności świadczy usługi: wyżywienie (3 posiłki) od kolacji dnia 24.05.2015r. do obiadu w dniu 31.05.2015r. i noclegi – pierwszy nocleg z 24/25/.05.2015r. ostatni nocleg z 30/31.05.2015r.
3. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
4. Terminy rozgrywek: w dniach: 25–30.05.2015r. rundy I,II,IV,V,VI,VIII,VIII, w godz. 9-13, w dniach 27 i 29.05.2015r. rundy III, VII w godz. 15-19, w dniu 31.05.2015r. runa IX w godz. 8-12.
Podsumowanie zawodów nastąpi w dniu 31.05.2015r. o godz. 12,30.
5. Organizator ubezpiecza uczestników imprezy od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turniejach.
7. Zawodnicy zostaną zakwaterowani z pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami (wszystkie). Hotel nie posiada windy. Pokoje postaramy się zapewnić na
pierwszym piętrze, a przy większej ilości uczestników na drugim piętrze.
8. Przyjazd zawodników w dniu 24 maja br. W dniu przyjazdu organizator zapewnia kolacje od godz. 18,00, a o godz. 20,00 odbędzie się konferencja, w sali gry na parterze.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany komunikatu jego ostateczną interpretację i odwołania zawodów.
10. Organizator zapewnia, w sali gry podczas trwania zawodów, serwis kawowy.
11. Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmie Andrzej Kozicz telefon komórkowy 603 196 498, a sędziowskie Kajetan Przysiecki – SM (IA).
12. Organizator wyśle specjalny szczegółowy komunikat organizacyjny z zaproszeniem na zawody - tylko do zawodników przyjętych do turnieju.
13. Hotel Lubiewo usytuowany jest w kompleksie leśnym, w odległości 2 km od centrum Międzyzdrojów, 300 metrów od najbliższej stacji kolejowej ( Lubiewo), 250 metrów od Morza Bałtyckiego. Uczestniczy mogą także korzystać z odnowy biologicznej: sauny, sali fitness oraz wanny hydromasażu ( bezpłatnie).

IX Dojazd do Lubiewa.
A) Z dworca PKP w Międzyzdrojach taksówka kosztuje 30,- zł .
B) Z dworca PKP Lubiewo jest wprawdzie 300 metrów do hotelu, ale droga wiedzie przez las i jest nie oznaczona, co może wprowadzić podróżnego w mały kłopot.
C) W dniu przyjazdu zorganizujemy bezpłatne trzy przewozy z dworca PKP Międzyzdroje do hotelu. Osoby zainteresowane transportem powinny podać godzinę przyjazdu do Międzyzdrojów w dniu 24.05.2014r.

Zapraszamy do udziału w zawodach.
Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021