Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny

KURS INSTRUKTORSKI PZSzach. 2-10.05.2015

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy "STILON" Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
Agencja 64 Aleksander Czerwoński www.agencja64.pl
OW "STILO" www.miedzyzdroje-stilo.pl

II. MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Międzyzdrojach w Ośrodku Wczasowym "STILO" (100 m od morza), ul. Gryfa Pomorskiego 78 i składać się będą z trzech częśći:
pedagogiczna (10 godzin), 2-3 maja 2015
szachowa (10 godzin), 4-5 maja 2015
metodyczna (25 godzin), 6-9 maja 2015

9 maja 2015 egzamin o godz. 19.00

Przyjazdy w dniu 01.05.2015 . - spotkanie organizacyjne o godz 20:30

Podczas trwania kursu w OW STILO odbędzie się turniej z cyklu "Z szachami przez Polskę - Międzyzdroje", 2-10 maja 2015. Komunikat na stronie: www.agencja64.pl

Harmonogram kursu umożliwi wszystkim zainteresowanym udział w zawodach.

III. ZGŁOSZENIA
Termin - . 15.04.2015, zgłoszenia udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres:
Andrzej Modzelan: anmodz@gmail.com tel. kom. + 48-606-92-11-88.

W kursie uczestniczyć moga obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce), pełnoletni, minimum średnie wykształcenie. Warunkiem posiadanie min. II kategorii szachowej, lub III kategorii i kwalifikacji pedagogicznych.

IV. FINANSOWANIE
Koszt pobytu w Ośrodku Wczasowym "STILO" z wyżywieniem:
702 zł od osoby - pokoje 2-4 osobowe (9 dni x 78 zł.);
882 zł od osoby (9 dni x 98 zł) - pokoje jednoosobowe z łazienkami Pokoje Randki í telewizor.

Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Każda z części 150 zł + 50 zł egzamin.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wpłata zaliczki w kwocie 200 zł do dnia 15.04.2014

UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

Wpłaty należności na konto :: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444
lub gotówką u organizatora.

V. IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Turniej szachów błyskawicznych
Konkurs rozwiązywania zadań szachowych (nagrody rzeczowe)
Wykład szkoleniowy "Poczet Królów i Książąt szachowych" - IM Aleksander Czerwoński
Prelekcję dla rodziców i szkoleniowców - FM Andrzej Modzelan
Turniej kloca (nagrody rzeczowe)

VI. SPRAWY RÓŻNE
Śniadania i kolacje - bufet szwedzki
Zawodnicy ubezpieczają się własnym zakresie.
Ośrodek Wypoczynkowy w Międzyzdrojach STILO nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki znajdują się na terenie miasta.

Program kursu instruktorskiego PZSzach

Lista prelegentów prowadzących kurs:

Jan Przewoźnik - trener Klasy I w dyscyplinie szachy, doktor psychologii - absolwent Wydziału Nauk Społecznych Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Mistrz Międzynarodowy, trener Młodzieżowej Akademii Szachowej PZSzach.

Andrzej Modzelan - mgr pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczyciel dyplomowany, instruktor sportu w dyscyplinie szachy. Wiceprezes PZSzach. ds. Młodzieżowych, Prezes Lubuskiego Związku Szachowego.

Waldemar Gałażewski . - nauczyciel dyplomowany, instruktor sportu w dyscyplinie szachy . Wieloletni Członek Komisji Młodzieżowej PZSzach, posiada uprawnienia Kierownika Wypoczynku.

Aleksander Czerwoński - Mistrz Międzynarodowy, instruktor sportu w dyscyplinie szachy, trener i wychowawca wielu pokoleń gorzowskich szachistów, m.in. GM Kamila Draguna.

Cześć pedagogiczna:
1. Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych (przedszkola, szkoły, domy kultury) (2h)
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, agenda konstruowania programu edukacyjnego oraz jego elementów (2h)
3. Metodyka prowadzenia zajec sportowych (2h)
4. Psychologia sportu (2h)
5. Metody i zásady pracy (2h)

Cześć szachowa:
1. Podstawy teorii debiutów (1h)
2. Teoria kombinacji - podstawowe motywy taktyczne (2h)
3. Podstawy strategii szachowej - (2h)
4. Podstawy gry końcowej - (2h)
5. Historia szachów - (2h)
6. Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju (1h)

Cześć metodyczna:
1. Metody Planowania Szkolenia Sportowego (2h)
2. Działania w zakresie kadr wojewódzkich (1h)
3. Układ młodzieżowego współzawodnictwa (1h)
4. Zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSzach (2h)
5. Organizacja obozu / wypoczynku szachowego (3h)
6. Organizacja turnieju szachowego (2h)
7. Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego - przygotowanie do partii, analiza partii (3h)
8. Rola rodzica w szkoleniu szachowym (2h)
9. Szachy - metodyka nauczania początkowego (2h)
10. Szachy - metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych) (3h)
11. Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury (2h)
12. Literatura szachowa pomocna w pracy instruktora (2h)

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021