Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Czekoladowe Grand Prix Hetmana - V turniej - 26.04.2015r. (niedziela)

Serwis turniejowy:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2377/

1.Organizator:
WKSz HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

3. Termin:
Potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda – początek godz. 10:00. Zakończenie turnieju około 14:00

Terminy kolejnych turniejów: 31.05.2015 (niedziela), 14.06.2014r. (niedziela)

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN.

Zgłoszenia do turnieju:
- poprzez formularz na stronie: www.wkszhetman.pl,
- poprzez SMS na numer 604514545 (należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10min + 5s na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja w turnieju:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja cyklu:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 6 najlepszych wyników uzyskanych z 7 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

9. Nagrody:
W każdym turnieju każdy uczestnik otrzymuje czekoladę. 3 najlepszych chłopców i 3 najlepsze dziewczynki otrzymują upominki.szachydziewczynka
W klasyfikacji generalnej trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki otrzyma puchary i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową.

10. Postanowienia końcowe:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Liczba miejsc ograniczona do 50.

Każdy uczestnik i jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i komunikatów z zawodów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021