Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
4 Pory Roku - Wiosna z Szachami - Młode Talenty i Juniorzy
11.04.2015 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie w sobotę, 11. kwietnia 2015 r.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
Młode Talenty - dla dzieci do lat 12 posiadających maksymalnie IV kategorię szachową lub ranking do 1400 (kryteria te obowiązują tylko w momencie przystąpienia do rozgrywek). Dzieci do lat 8 bez ograniczeń rankingowych;
Juniorzy - dla juniorów do lat 18 bez ograniczeń rankingowych;
Grupa Juniorzy zgłoszona do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund.
Kojarzenie komputerowe programem Chessarbiter, tempo gry: zegary elektroniczne 13min+2s.

IV. ZGŁOSZENIA
Aby uniknąć opóźnień, prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza i punktualne przybycie na salę gry.
Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.
Zgłoszenia online (preferowana forma):
Młode Talenty http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_605/
Juniorzy http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_603/
w przypadku problemów z działaniem strony można zgłosić się przez e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub przez SMS pod nr 663-233-532 zawierający grupę/imię i nazwisko/rok urodzenia/kategorię/klub lub miasto. Osoby posiadające aktualne dane w Centralnym Rejestrze PZSzach mogą wpisać samo imię i nazwisko oraz nr ID-CR
zgłoszenia dodatkowe w dniu zawodów w godz. 9.15 – 9.45 możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłacenie wpisowego w gotówce w wysokości 15,00 zł bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9-15 - 9.45.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2015 r. - 5 zł zniżki.

VI. NAGRODY
Młode Talenty
I m-ce Puchar + medal + nagroda rzeczowa;
Miejsca II-III - medale + nagrody rzeczowe;
Miejsca I, II, III dziewcząt: medale i nagrody rzeczowe;
Miejsca I, II, III dzieci do lat 8: medale i nagrody rzeczowe;
Dyplomy i słodycze dla wszystkich dzieci.
Turniej Juniorów
I m-ce - Puchar + medal + nagroda finansowa 100 zł;
II m-ce - medal + nagroda finansowa 70 zł;
III m-ce - medal + nagroda finansowa 50 zł;
Najlepsi: junior do lat 14, juniorka do lat 14 - pamiątkowy medal + literatura szachowa
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku
przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie
https://drive.google.com/file/d/0B1YC-Hyq-vM2ei0zNTQ3QU5WZHM/
Regulamin cyklu stanowi nieodłączną część komunikatu organizacyjnego.
Dodatkowych informacji udziela Robert Jacek nr tel. 666-247-147

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021