Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkól Mechanicznych nr 1
z okazji 105 rocznicy powstania szkoły
Organizator: Zespołu Szkól Mechanicznych nr 1 i PKS Wiatrak Bydgoszcz.
Cele imprezy: popularyzacja królewskiej gry. Uczczenie 105 rocznicy powstania Zespołu Szkól Mechanicznych. Podnoszenie umiejętności zawodników. Integracja środowiska szachowego w warunkach rywalizacji fair play.
Termin i miejsce: 28 marca 2015 (sobota). Zespołu Szkól Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 37.
Plan zawodów: 9.30-9.50 potwierdzenie zapisów, 9.50 odprawa techniczna, 10.00-14.00 rundy I-VII, zakończenie zawodów około godziny 14.30.
Uprawnieni do gry: wszyscy chętni gry bez względu na wiek i posiadana kategorię.
Wpisowe: 20zł, uczniowie 5zł.
System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo 15 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.
Ocena wyników: O zajętym miejscu zadecyduje kolejno liczba zdobytych punktów, Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres.
Przepisy gry: obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz kodeks szachowy.
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, rok urodzenia, klub, ranking oraz posiadaną kategorię należy przesyłać drogą elektroniczną na stronie chessarbiter.pl lub na adres bzmijewski@wp.pl do 26 marca br. W razie wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane na sali gry w dniu zawodów w godzinach 9.30-9.50.
Nagrody: 90% wpisowego przeznaczona na nagrody finansowe, wysokość nagród będzie podana po V rundzie. Puchar dla najlepszego zawodnika oraz absolwenta lub ucznia.
Ustalenia końcowe: Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
Serdecznie zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021