Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXXII Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów
„FERIE z SZACHAMI 2015”
Bydgoszcz, 16-20.02.2015 r.

1.Cel turnieju.
Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska szachowego w regionie.
Możliwość zdobycia kategorii okręgowych, centralnych i rankingu FIDE.
Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń organizacyjnych z innymi ośrodkami szachowymi w Polsce.

2. Organizator.
Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Bydgoszczy i UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz. Kierownikiem turnieju jest Mariusz Stoppel (kom. 607-512-082).

3. Termin i miejsce.
16-20.02.2015 r. w Bydgoszczy ul. K.K. Baczyńskiego 3 (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1).

4. Uczestnictwo.
Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach:
A – dla zawodników do lat 18 (rocznik 1997 i młodsi) zgłoszony do FIDE.
B – dla zawodników do lat 12 (rocznik 2003 i młodsi).
Wpisowe do turnieju- płatne na miejscu lub na konto:
Rada Rodziców przy MDK nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 81 1320 1117 2043 5343 2000 0001
Grupa A – 45 zł.
Grupa B – 20 zł

5. System rozgrywek i tempo gry.
Wszystkie grupy grają systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi:
Grupa A: 60’ + 30” na posunięcie dla zawodnika.
Grupa B: 60’ dla zawodnika.

6. Ocena wyników.
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości
o zajętych miejscach decyduje kolejno:
a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw
d) progres

7. Zgłoszenia.
Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail uks@mdk1.bydgoszcz.pl
lub przez serwisy turniejowe na www.chessarbiter.com w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2015 r.
Zgłoszenia w dzień turnieju będą przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.

8. Sędziowanie.
Zawody prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej Ulrich Jahr
Sędziami rundowym będą Mariusz Stoppel (P– turniej A) i Piotr Szybowicz (II-turniej B).
Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE .
Na sali turniejowej obowiązuje bezwzględnie zakaz używania telefonów komórkowych
i rozmów podczas trwania rundy, dla zawodników – pod rygorem przegrania partii, dla rodziców (opiekunów) – pod rygorem zakazu wstępu do końca rundy, względnie całego turnieju.
Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 15 minut, automatycznie przegrywa partię walkowerem.
W turnieju A obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 posunięciem pod rygorem przegrania partii. W turnieju A obowiązuje zapisywanie posunięć do końca partii.

9. Nagrody.
Zwycięzcy grup otrzymają puchary i dyplomy, a 10 zawodników z każdego turnieju atrakcyjne nagrody rzeczowe.

10. Inne.
Organizator zapewnia sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju między do 09:40 w poniedziałek 16 lutego. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.

Program turnieju

16 lutego – poniedziałek
09:15-09.40 – odprawa techniczna, weryfikacja zgłoszeń
10:00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju

TURNIEJ A TURNIEJ B
10:10 – I runda 10:10 – I runda
14:30 – II runda 12:00 – II runda

17 lutego– wtorek
10:00 – III runda 10:00 – III runda
14:30 – IV runda 12:00 – IV runda

18 lutego – środa
10:00 – V runda 10:00 – V runda
14:30 – VI runda 12:00 – VI runda

19 lutego – czwartek
10:00 – VII runda 10:00 – VII runda
14:30 – VIII runda 12:00 – VIII runda

20 lutego – piątek
10:00 – IX runda 10:00 – IX runda
14:00 – zakończenie turnieju

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021