Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Turniej o Puchar Dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu
PUM w Szczecinie
Szczecin, 28-30.12.2014

I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu ELO.

III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
27 - 30. grudnia 2014 Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
Zapisy do 23.12.2014 przez serwis Chessarbiter:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5230/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5530/
e-mail: arek@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem imienia, nazwiska, rankingu, klubu i daty urodzenia.
Zgłoszenia dodatkowe i potwierdzenia od 11.00 do 11.45 na sali gry.
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Uczestnictwo: tylko szachiści o rankingu ELO poniżej 2200. Ograniczenie ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE.
Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:
Grupa A od rankingu 1700 PZSzach. Turniej zgłoszony do FIDE.
Grupa B do rankingu 1600 PZSzach włącznie.
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do grupy A zawodników nie spełniających kryterium rankingowego (nie więcej niż 10% liczby uczestników).
9 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” (60 minut z dodawaniem 30 sekund po każdym posunięciu).
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: średni Bucholtz, pełny Bucholtz, Liczba zwycięstw, Progres.

V. WPISOWE
Grupa A - 80,00 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).
Grupa B - 40,00 zł.
Wpisowe płatne gotówką przy potwierdzeniu zgłoszenia lub do 22.12.2014 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata).
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2014 otrzymują 10 zł zniżki.

VI. HARMONOGRAM
27.12.2014
godz. 11.45 - weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna
godz. 12.00 - I runda
godz. 16.00 - II runda
28.12.2014
godz. 10.00 - III runda
godz. 14.00 - IV runda
29.12.2013
godz. 10.00 - V runda
godz. 14.00 - VI runda
godz. 17.00 - VII runda
30.12.2013
godz. 10.00 - VIII runda
godz. 14.00 - IX runda
godz. 17.30 - zakończenie turnieju

Harmonogram może ulec przesunięciu w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Gwarantowany fundusz nagród finansowych to 3500,00 zł i zgodnie z obietnicą zawiera całą kwotę otrzymaną przez KSz Gryf Szczecin w ramach przekazania 1% podatku na rzecz OPP (2407,00 zł).
Grupa A: I m-ce 750,00 zł + Puchar Dziekana, II m-ce 600,00 zł, III m-ce 500,00 zł, IV m-ce 300,00 zł, V m-ce 200,00 zł. Najlepsza kobieta 200,00 zł. Najlepszy junior/juniorka 200,00 zł. W grupach rankingowych do 1900 ELO i do 1600 ELO po 150,00 zł.
Grupa B: I m-ce 200,00 zł, II m-ce 150,00 zł, III m-ce 100,00 zł.
Dyplomy, upominki, słodycze dla najmłodszych.
Nagrody finansowe nie są łączone.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Zgodnie ze zmianami w Przepisach Gry 11.3.b Zawodnik może posiadać telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021