Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN FESTIWALU SZACHOWEGO
STOBRAWSKIE SZACHY


1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pokój, Organizacja Pożytku Publicznego, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

2. CEL
- Popularyzacja sportu szachowego.

3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 13-14 grudnia 2014 r. (sobota, niedziela).
Miejsce: Motel „Zajazd pod Borem”.
46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28 (gmina Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie).

4. HARMONOGRAM
W ramach festiwalu rozegrane będą trzy dwudniowe turnieje (sobota i niedziela):
OPEN FIDE, OPEN B do lat 14, OPEN C do lat 10
oraz jednodniowy (niedziela) OPEN D - dla zawodników powyżej 14 lat i bez kategorii szachowej.

OPEN FIDE, OPEN B, OPEN C.
Sobota, 13 grudnia 2014 r.
9:00 – 10:00 Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia..
10:00 – 16:00 Otwarcie i rundy I-V. Przewiduje się przerwę po III rundzie.
Niedziela, 14 grudnia 2014 r.
10:00-15:00 Rundy VI-IX.
15:00 Oficjalne zamknięcie turnieju.
OPEN D – gry tylko w niedzielę
9:00 – 9:45 Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia.
9:45-15:00 Otwarcie i rundy I-V.
15:00 Oficjalne zamknięcie turnieju.

5. UCZESTNICTWO
Festiwal szachowy ma charakter otwarty. W rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy. Wpisowe OpenFIDE: 20PLN,
Openy B,C,D: 10 PLN.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim z czasem po 30 minut na partię dla każdego zawodnika.
Grupy A, B i C będą rozgrywane na dystansie 9 rund, OPEN D – na dystansie 5 rund.
Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równości będzie decydować punktacja pomocnicza w kolejności: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progresja.
Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeksu Szachowego PZSzach.
Turniej OPEN A FIDE będzie zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
OPEN A FIDE
I miejsce – 400 zł + puchar, II – 300 zł + puchar, III – 250 zł + puchar, IV – 200 zł, V – 150, VI – 100 zł, najlepsza kobieta: I miejsce – 100 zł + puchar,
najlepszy zawodnik +60 lat: I miejsce – 100 zł + puchar, II – nagroda rzeczowa, III – nagroda rzeczowa.
OPEN B do lat 14 (rocznik 2000 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe.
OPEN C do lat 10 (rocznik 2004 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe.
OPEN D dla amatorów powyżej 14 lat bez kategorii szachowej
I miejsce – 150 zł + puchar ; II – 100 zł; III – 50 zł; IV-VI nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z gminy Pokój, klubu Stowarzyszenie Pokój.
Upominki dla wszystkich zawodników z gminy Pokój oraz dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miejscowość. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefonicznie: [Joanna Ptaszek, tel. 667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl do dnia 11 grudnia 2014 r. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Nie ma obowiązku zamawiania zakwaterowania.

9. ZAKWATEROWANIE
Motel „Zajazd pod Borem” 46-034 Pokój, ul. Namysłowska (na terenie motelu znajduje się sala gry).
Ceny: pokój 1 os. – 50 zł, pokój 2/3 os. – 40 zł/os. Zamówienia na zakwaterowanie: [Joanna Ptaszek, tel. 667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl.

10. INNE INFORMACJE
Sprzęt do gry (zegary i szachy turniejowe) zapewnia organizator zawodów.
Zawody prowadzi sędzia wyłoniony w wyniku konkursu. Decyzje jego są ostateczne.
Na sali gier obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
W trakcie rozgrywek organizator zapewnia ciepły posiłek oraz poczęstunek. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Organizator nie ubezpiecza festiwalu. Zawodnicy powinni mie wykupione ubezpieczenie we własnym zakresie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021