Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
W RAMACH
GRAND PRIX POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH
Wrocław, 6 grudnia 2014r.


1. Cel zawodów:
- promocja programu „Edukacja przez szachy w szkole”;
- podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.

2. Organizator:
Dolnośląski Związek Szachowy (na zlecenie Polskiego Związku Szachowego)
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy
Zawody są dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Termin i miejsce:
6 grudnia 2014r. (sobota)
Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1
godz. 9.00-9.40 - potwierdzenie zgłoszeń
godz. 10.00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów
godz. 10.15-13.45 - rundy I-VII
godz. 14.00 - planowane zakończenie

4. System rozgrywek i tempo gry:
Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry 15 minut na zawodnika.

5. Uczestnicy:
Grupa A – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2006 i młodsi
Grupa B – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004-2005
Grupa C – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002-2003
Grupa D – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 1999-2001
W turnieju będzie prowadzona drużynowa klasyfikacja szkół podstawowych oraz gimnazjów. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych przez 2 najlepszych zawodników szkoły podstawowej w każdej grupie (łącznie 6 zawodników), suma punktów uzyskanych przez 3 najlepszych gimnazjalistów.


6. Zgłoszenia:
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, numer szkoły, klub, posiadaną kategorię oraz dokładną datę urodzenia można przesyłać mailowo na adres sędziego głównego Michała Dzikowskiego michal.dzikowski@tlen.pl lub przez formularz zgłoszeniowy umieszczony w serwisie www.chessarbiter.com:
Grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5635/
Grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5636/
Grupa C – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5637/
Grupa D – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5638/
Zgłoszenia będą przyjmowane do czwartku 4 grudnia do godz. 22:00.

7. Nagrody:
- puchary oraz dyplomy ufundowane przez Dyrektora Biura Sportu, Turystyki
i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia dla trzech pierwszych szkół podstawowych i trzech pierwszych gimnazjów w klasyfikacji drużynowej;
- medale, dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych dziewcząt oraz trzech najlepszych chłopców w każdej grupie;
- zwycięzcy grup C i D zostaną zakwalifikowani do Turnieju Finałowego
w Parlamencie RP w 2015 roku;
- dyplomy oraz upominki dla wszystkich uczestników turnieju.

8. Sprawy różne:
- opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie;
- za ubezpieczenie uczestników podczas turnieju odpowiadają rodzice, szkoły;
- w zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach;
- prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora;
- wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator;
- decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne;
- kontakt z organizatorem: Olga Lisowska tel.: 698-024-599.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021