Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej” –

Warszawa, 11 listopada 2014 roku, Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4.

Honorowy patronat :
1.Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
2.Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Komunikat organizacyjny

1.Cele imprezy: wspólne świętowanie w środowisku szachowym 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i powstania II RP oraz patriotyczne wychowywanie młodzieży przez szachy.

2. Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

3.Partner Technologiczny: ATM SA i IBM Polska Sp. z o.o.

4.Finansowe wsparcie: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, EuRoPol GAZ s.a.; Fundacja im. dr Mariana Kantona.

5.Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

6.Sędzia główny: Paweł Suwarski (FA)

7.Termin i miejsce: Warszawa, 11 listopada 2014 roku, Centrum Olimpijskie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

8.Szczegółowy terminarz rozgrywek w dniu 11 listopada 2014 r.:

•9:00 – 9:30 – rejestracja zawodników, którzy nie opłacili wpisowego.
Uwaga! Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę;
•10:00 – 11:15 – rundy I i II
•11:30 – 12:00 - uroczyste otwarcie Turnieju połączone z przypomnieniem historycznego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku;
•12:00 – 16:00 – rundy III - IX
•16:30 - uroczyste zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród.

9.Turnieje

Turniej A
W turnieju udział może wziąć każdy, bez względu na wiek i posiadany ranking szachowy.

Wpisowe:
•50 zł – dla wszystkich uczestników;
•zwolnieni są z opłat wpisowego: seniorzy ur. 1944 i wcześniej oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie.
•Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny występuje w Turnieju Niepodległości (turniej A lub B) więcej niż 1 dziecko do lat 18, to drugie dziecko płaci jedynie 50% wpisowego, a kolejne nie ponosi żadnych opłat.

Turniej B
W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie dzieci do lat 10 (urodzeni w roku 2004 lub wcześniej).

Wpisowe:
•50 zł – dla wszystkich uczestników;
•Uwaga! Jeżeli z jednej rodziny występuje w Turnieju Niepodległości (turniej B lub A) więcej niż 1 dziecko, to drugie dziecko płaci jedynie 50% wpisowego, a kolejne nie ponosi żadnych opłat.

Opłaty za wpisowe płatne do dnia 6 listopada 2014 r. przelewem na konto

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa, nr 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355

w kasie Fundacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, w poniedziałki w godz. 17:00-19:00

w dniu 11.11.2012. w godz. 9:00 – 9:30 w sali gry w Centrum Olimpijskim w Warszawie (dotyczy zawodników płacących podwójne wpisowe).

Uwagi:
1.Zawodnik, który opłacił wpisowe w terminie do 6 listopada br. może przyjść na zawody bezpośrednio na pierwszą rundę.
2.Zapisy do udziału w turnieju prowadzone będą również po 6 listopada, ale w tym przypadku opłata wpisowego wzrasta o 100%.
3.Zgłoszenia bezpośrednio przed zawodami na sali gry będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w wysokości podwójnego wpisowego.
4.Turniej zgłoszony będzie do klasyfikacji rankingowej FIDE turniejów szachów szybkich (rapid).

10.Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane będą na stronie www.poloniachess.pl (w przypadku problemów na adres: suwarski@gmail.com) do dnia 6 listopada br..

Przy zgłoszeniu należy podać:
· Imię i nazwisko
· Aktualny ranking FIDE lub w przypadku jego braku ranking PZSzach
· Rok urodzenia
· Klub

11. System rozgrywek: szwajcarski, 9 rund, tempo gry: 10 minut dla zawodnika oraz dodatkowo 5 sekund po każdym posunięciu.

12. Przepisy gry: Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry FIDE i zgłoszony będzie do oceny rankingowej FIDE.

13. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:
.ilość zdobytych punktów
.punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku
.pełna punktacja Buchholza
.liczba zwycięstw
.progresja
.losowanie

14. Fundusz nagród:
Turniej A - 15000 PLN

Turniej B :
– czworo dzieci (dwie najlepsze dziewczynki oraz dwu najlepszych chłopców) otrzyma od Fundacji bezpłatny wyjazd na 6-dniowe „Ferie zimowe z szachami” (Olsztyn, 25-31.01.2015);
- wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szczegółowy podział nagród – Turniej A:

Nagrody główne: 10.700 PLN
- za miejsce pierwsze 3.000
- za miejsce drugie 2.000
- za miejsce trzecie 1.000
- za miejsce czwarte 750
- za miejsce piąte 700
- za miejsce szóste 650
- za miejsce siódme 600
- za miejsce ósme 550
- za miejsce dziewiąte 500
- za miejsce dziesiąte 400
- za miejsce jedenaste 300
- za miejsce dwunaste 250

Nagrody specjalne: 4.300 PLN (brutto)
- dla pierwszej zawodniczki 500
- dla drugiej zawodniczki 300
- dla najlepszego seniora ur.1954 lub wcześniej 200
- dla drugiego seniora ur.1954 lub wcześniej 100
- dla najlepszego juniora do lat 18 500
- dla najlepszej juniorki do lat 18 500
- dla najlepszego juniora do lat 16 300
- dla najlepszej juniorki do lat 16 300
- dla najlepszego juniora do lat 14 200
- dla najlepszej juniorki do lat 14 200
- dla najlepszego juniora do lat 12 150
- dla najlepszej juniorki do lat 12 150
- nagroda pocieszenia (losowana) 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2400 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2300 150
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2200 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 2000 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1800 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1600 100
- nagroda w grupie rankingowej ≤ 1400 100

Uwaga!
Aby nagroda specjalna została przyznana w danej kategorii, muszą o nią rywalizować co najmniej trzy osoby.

15. Sprawy porządkowe:
Zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play oraz kultury i ciszy na sali gry. W stosunku do zawodników, którzy nie zastosują się do powyższej zasady sędziowie mają prawo orzekać następujące kary:
· upomnienie
· odebranie połowy czasu do namysłu w następnej rundzie
· wykluczenie z kojarzenia następnej rundy
. wykluczenie z turnieju

Na sali obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

16. Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia główny
/-/ Paweł Suwarski

Dyrektor Turnieju
/-/ Maria Macieja

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021