Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III MISTRZOSTWA POLSKI PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W SZACHACH SZYBKICH
pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego
Świdnica, 8-9 listopada 2014 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW
1. Organizator
Organizatorami Mistrzostw są Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy oraz Miasto Świdnica.

2. Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w dniach 8-9 listopada 2014 r. Salą gry będzie Klub Bolko w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 11).

W poszczególne dni odbędą się:
8 XI - III Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.
9 XI - III Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.
9 XI - III Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.
Zapraszamy również na:
11 XI – IV Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego (impreza towarzysząca).

3. Harmonogram rund
9:30 Odprawa techniczna
9:45 Otwarcie Mistrzostw
10:00 Runda I
10:35 Runda II
11:10 Runda III
11:45 Runda IV
12:20 Runda V
12:55 Runda VI
13:30 Runda VII
14:05 Runda VIII
14:40 Runda IX
15:10 Przerwa obiadowa
16:15 Zakończenie Mistrzostw
17:00 (8 XI) Zwiedzanie wybranych zabytków Świdnicy

4. Cel
Celami Mistrzostw są:
- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników placówek wychowania pozaszkolnego,
- wyłonienie mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego wśród drużyn, uczestników oraz wśród pracowników placówek,
- sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

5. Uczestnictwo
1) III Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
Każda placówka wychowania pozaszkolnego z terenu Polski ma prawo wystawienia co najwyżej dwóch drużyn. Drużyny będą grać w czteroosobowych składach.
Zawodnicy muszą spełniać następujące kryteria dla poszczególnych szachownic:
I szachownica – junior (ur. 1996 lub młodszy),
II szachownica – junior (ur. 2000 lub młodszy),
III szachownica – junior (ur. 2004 lub młodszy),
IV szachownica – juniorka (ur. 1996 lub młodsza).
Na szachownicach I-III mogą grać dziewczęta.
Obok klasyfikacji generalnej będzie istniała klasyfikacja drużyn amatorskich. Za drużynę amatorską zostanie uznana tylko taka drużyna, której średni ranking w żaden sposób nie przekroczy 1600 punktów (ELO/PZSzach).
2) III Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
W turnieju może wystąpić maksymalnie 8 osób reprezentujących jedną placówkę urodzonych w 1996 roku lub młodszych. Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz w klasyfikacji amatorskiej (do rankingu 1600).
3) III Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich
W turnieju mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby reprezentujące jedną placówkę, w której są zatrudnione.
4) III Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach: seniorów i juniorów starszych oraz juniorów młodszych. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni. W turnieju juniorów nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14, 10 oraz 8 lat.

6. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby rund oraz zmiany na system kołowy). Tempo gry to: 10 minut na zawodnika + 5 sekund bonifikaty na każdy ruch (lub 15 minut na zawodnika). Turnieje będą liczone do rankingu FIDE w szachach szybkich.

7. Koszty udziału
Wpisowe w turnieju drużynowym wynosi 40 zł od drużyny.
Wpisowe w turniejach indywidualnych wynosi 10 zł od zawodnika.

8. Nagrody
Nagrodami w Mistrzostwach będą:
- tytuły Mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich na rok szkolny 2014/15,
- puchary, dyplomy oraz medale dla najlepszych drużyn (również w klasyfikacji drużyn amatorskich),
- puchary lub statuetki, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w turniejach indywidualnych
- dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach dla wszystkich drużyn oraz uczestników.

9. Sędzia Sędzią głównym Mistrzostw będzie IA Rafał Siwik.

10. Sprawy różne
Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie oraz publikowanie zebranych materiałów w mediach. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut. Na sali gry wolno mieć telefon lub inne urządzenie mobilne. Muszą być one jednak wyłączone.
PROPONOWANE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
OSiR - Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 - 30 zł za dobę od osoby. Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31 - 35 zł za dobę od osoby. Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3 - 21 zł za dobę od osoby. Każde z wymienionych miejsc posiada własną ofertę wyżywienia. Ponadto proponujemy posiłki w Re-stauracji Pod Kopułą, ul. Ofiar Oświęcimskich 2 - śniadanie i kolacja po 10 zł, a obiad 20 zł od osoby. MDK Świdnica może pośredniczyć w rezerwacji zakwaterowania oraz wyżywienia.

ZAPYTANIA ORAZ ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Mistrzostw z wyszczególnieniem składów lub indywidualnych uczestników należy przesłać do 25 października pocztą na adres MDK Świdnica lub e-mailem na adres koordynatora Mistrzostw. Koordynator Mistrzostw: Marcin Korzekwa, tel. 785 507 357, e-mail: gambitmdk@gmail.com Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świd

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021