Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ SZACHOWY
PAMIĘCI MARII TRAFALSKIEJ


ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

SPONSORZY
Urząd Miasta Gdańska.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT.

CEL TURNIEJU
Uczczenie pamięci byłego Prezesa Klubu UKS Gedanensis oraz
popularyzacja królewskiej gry w Trójmieście wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE
18.10.2014r. Hotel Nowotel Gdańsk Marina - Gdańsk ul. Jelitkowska 20.

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa OPEN - system szwajcarski 9 rund, 15 minut na zawodnika
(zgłoszony do FIDE).
GRUPA do lat 10 - system szwajcarski 6 rund, 30 min. na zawodnika.
GRUPA do lat 8 - system szwajcarski 6 rund, 30 minut na zawodnika.
W grupie do lat 8 i 10 można zdobyć V i IV kategorię szachową.

WPISOWE
20 zł.

NAGRODY
OPEN: I – 500 zł, II – 400 zł, III – 300 zł, IV – 250 zł, V – 200 zł, VI – 150 zł, VII - 100zł, VIII - 50zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 50 zł dla najlepszych
w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg. rankingu FIDE w szachach szybkich) do 1400, 1600, 1800, 2000; juniorów do lat 12, 14, 16 i 18 oraz kobiet, nestora (powyżej 60 lat)i zawodnika klubu UKS Gedanensis.
Grupa do lat 10: I – Puchar, medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy
zajmą miejsca I-VIII otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Grupa do lat 8: I – Puchar i medal, II – medal, III – medal. Zawodnicy, którzy
zajmą miejsca I-VIII otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 16.10.2014r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, telefonicznie 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miasto, dokładną datę urodzenia.
Osoby, które zgłoszą się po 16.10.2014r., mogą być dopuszczone do turnieju tylko w przypadku wolnych miejsc i uiszczeniu wyższego o 10 zł wpisowego.

TERMINARZ

18.10. 09.30-09.55 przyjmowanie wpisowego i weryfikacja listy startowej,
18.10. 10.00 – 14.45 rundy, 15.00 – zakończenie turnieju.

UWAGI KOŃCOWE

- zawodnicy ubezpieczają się sami,
- w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego,
niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz
możliwość wprowadzenia zmian,
- dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Klubu: www.szachy.gda.pl

Zarząd Klubu UKS Gedanensis Gdańsk

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021