Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Memoriał Szachowy pamięci J. Kipczaka i P. Paradowskiego

Komunikat organizacyjny

1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator
Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

3. Termin
3-5 października 2014

4. Miejsce gry
Hala sportowa GCKiS lub Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy rozgrywkowe
- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)
3-5 października, 5 rund, tempo gry 90 min + 30 s/pos. na zawodnika, turniej zgłoszony do FIDE
- grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią
4-5 października, 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
- grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii
4 października, 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A, B i C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

7. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 30 zł, grupy B i C – 10 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe. Zawodnicy klubu szachowego Goniec Żarów - grupa A - opłata 10 zł, gr. B i C - 5 zł..

8. Nagrody
We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

9. Terminarz
grupa A
03.10.2013 (piątek)
16:00 – 16:30 weryfikacja zgłoszeń
od 16:30 – runda I
04.10.2013 (sobota)
od 10:00 – rundy II i III
05.10.2013 (niedziela)
od 10:00 – rundy VI i V
grupa B
04.10.2013 (sobota)
9:30-10:00 weryfikacja zgłoszeń
od 10:00 - rundy I - IV
05.10.2013 (niedziela)
od 10:00 - runda V - VII
grupa C
04.10.2013 (sobota)
9:30-10:00 weryfikacja zgłoszeń
od 10:00 – rundy I - VI

10. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 693 931 778 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego na konto: Klub Szachowy GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827 lub gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

Serwisy turniejów:

grupa A – serwis
grupa B – serwis
grupa C – serwis

11. Postanowienia końcowe
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021