Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
turnieju szachowego dla dzieci

I
TURNIEJ SZACHOWY NA
WIŚNIOWEJ POLANIE


ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Camping Wiśniowa Polana - Miłków / k. Karpacza

MIEJSCE ROZGRYWEK
Wiśniowa Polana, Camping nr 142, Miłków 10 a / k. Karpacza

TERMIN ROZGRYWEK
2 sierpnia 2014 roku godz. 10:00 - sobota

CELE ROZGRYWEK
popularyzacja szachów wśród dzieci i ich rodziców
podnoszenie umiejętności szachowych
wspomaganie rozwoju intelektualnego
sportowa rywalizacja z rówieśnikami
wypoczynek nad wodą

GRUPY
Zawodnicy będą rywalizować w dwóch grupach:
A - do lat 13 (dzieci urodzone w roku 2001 i młodsze)
B - do lat 8 (dzieci urodzone w roku 2006 i młodsze)

TEMPO GRY
Turniej rozegrany zostanie na na dystansie 6 rund.
Kojarzenie systemem szwajcarskim
Tempo gry: 15 minut na partię + 10 sekund na ruch na zawodnika. Przy dużej ilości zawodników tempo 25 minut na zawodnika na partię.

WPISOWE
Wpisowe wynosi 10 zł od każdego zawodnika.

PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział dzieci spełniające kryteria zawarte w pk. 5.
Udział w turnieju możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu telefonicznie (697 763 713 lub 883 SZACHY), za pośrednictwem poczty elektronicznej wp@jelonka.jgora.pl lub osobiście w dniu rozgrywek.
Potwierdzenie udziału w godz. 9:00-9:45 w miejscu gry.
Rozpoczęcie ok. godz. 10:00.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na campingu.
NAGRODY
Nagrody od sponsora przyznane zostaną wg. poniższych zasad:
I miejsce - złoty medal i puchar,
II miejsce - srebrny medal i puchar,
III miejsce - brązowy medal i puchar,
każdy zawodnik otrzyma dyplom, porcję frytek oraz lody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.


Jelenia Góra
12 lipca 2014

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021