Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachowe Lato Poznań 2014
WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Poznań, ul. Głogowska 26, 12 - 20 lipca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny nr 1

Organizatorzy:
· UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH
· Klub Szachowy LECH-WSUS
· Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Sponsorzy:
· URZĄD MIASTA POZNANIA
· POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Warszawie
· WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w Poznaniu
· Europoseł Filip Kaczmarek

Patronat Medialny
· Radio Merkury

Komitet Honorowy:
· Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania
· Michał Iwaszkiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
· Jolanta Ruła - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
· Filip Kaczmarek - Europoseł

Komitet Organizacyjny:
· Małgorzata Napierała
· Barbara Ryszkiewicz
· Janusz Woda
· Jacek Woda - Dyrektor WSUS
· Marian Kossowski - Zastępca Dyrektora WSUS ds. Administracji

Komisja Sędziowska:
· Małgorzata Napierała - sędzia główny Festiwalu
· Barbara Ryszkiewicz
· Janusz Woda, IA

TURNIEJE:

OPEN
dla wszystkich chętnych szachistów

System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim; turniej zgłoszony do FIDE

Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć, następnie 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30

sekund na każdy ruch, poczynając od pierwszego, z akumulacją zaoszczędzonego czasu.

Startowe:
- 120 zł – seniorzy,
- 85 zł – kobiety, juniorzy do lat 18 lat, weterani - szachiści powyżej lat 60,
szachiści niepełnosprawni
IM, WIM oraz zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.300 pkt. – odpowiednio 85 i 65 zł.
GM, WGM i zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.450 pkt. - zwolnieni z tej opłaty.

W kwocie startowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.

Nagrody finansowe (brutto):
· 3 główne za czołowe miejsca w turnieju, w tym: I - 2.000 zł, II – 1.000 zł, III – 500,00

Nagrody rzeczowe
· główne od 4 do 10 miejsca w turnieju
· po 1 dla najlepszych uczestników w grupach rankingowych do 2000, 1800 i 1600 pkt. ELO oraz dla najlepszego uczestnika bez ELO
· po 1 dla najlepszych juniorek i juniorów starszych (15-18 lat) i młodszych (do lat 14) oraz kobiet (pow. 18 lat) i weteranów.

Lista dalszych nagród zostanie opublikowana przed III rundą rozgrywek; wysokość nagród uzależniona od liczby startujących oraz hojności sponsorów,
Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

UWAGA:
Nagrody, których wartość przekroczy 760 zł podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10 %, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych.

JUNIORZY
Turniej o charakterze klasyfikacyjnym, dla juniorów obu płci do lat 18 (rocznik 1996 i młodsi)
System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 30 posunięć na 1 godzinę oraz po 0,5 godziny na dokończenie partii.
Klasyfikacja końcowa: oddzielna dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do 10, 12 i 14,18 lat.
Startowe: 50 zł.

Nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników, którzy rozegrają wszystkie partie i wezmą udział w uroczystym zakończeniu Szachowego Lata ‘2014.

Zgłoszenia i startowe

Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014 r.
na adres Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących, 61-127 Poznań,
ul. Bydgoska 4a. Zgłoszenia via e-mail na adresy:
skaut4@ewan.pl względnie aqua@wzszach.poznan.pl
prosimy tytułować – „Szachowe Lato 2014”.

Wzór ZGŁOSZENIA – Karty Uczestnika – p. załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Do zgłoszenia pisemnego należy dołączyć kserokopię, a do internetowego skan, dowodu wpłaty startowego oraz należności za zakwaterowanie i żywienie w niżej wymienionym Ośrodku na konto bankowe:

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących
PKO BP POZNAŃ 83 1020 4027 0000 1602 0294 9964
(z dopiskiem: Szachowe Lato 2014)

Wpłaty przelewem na konto tylko do dnia 26.06.2013 r.,
po tym terminie tylko gotówką w Ośrodku do dnia 11.07.2014
lub w Sekretariacie Festiwalu 12.07.2014 r.

UWAGI:

Startowe po 30.06.2014 r. wzrasta o 10 zł, a w razie zgłoszenia w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub zmiany w tym dniu grupy turniejowej o 20 zł.

Organizatorzy nie przewidują odprawy technicznej - każdy z zawodników ma obowiązek przesłać do 11.07.2014 r. lub wypełnić na miejscu Kartę Uczestnika (najpóźniej do godz. 13:00 w dniu rozpoczęcia Festiwalu).

Zapraszamy do urlopowego pobytu w Poznaniu - zwiedzania Grodu Przemysława i okolic oraz korzystania z urządzeń sportowych zlokalizowanych nad słynnym w świecie jeziorem Malta, umożliwiających aktywny wypoczynek w pięknej scenerii.

W Regulaminie Festiwalu, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez FIDE, znajdą się dwa bardzo ważne przepisy:
- spóźnienie zawodnika na partię – do 15 minut,
- wyrażenie zgody na propozycję remisową partnera będzie dopuszczalne dopiero po wykonaniu 30 posunięcia przez czarne.


Zakwaterowanie i żywienie

Uczestnicy zgłoszeni do 30.06.2014 r. mogą uzyskać bardzo korzystne cenowo, zwłaszcza dla zorganizowanych grup szkolnych, zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, w wieloosobowych pokojach częściowo z piętrowymi łóżkami, położonym w odległości ok. 15 minut jazdy tramwajem linii nr 6 z Ronda Śródka do Mostu Dworcowego (ok. 150 m od sali gry).

Łączny koszt pobytu w Ośrodku za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 450 zł w przypadku co najmniej 35 osób korzystających z wyżywienia; za samo zakwaterowanie 250 zł. Ilość miejsc w Ośrodku dla uczestników Festiwalu jest ograniczona i wynosi około 50.

O zakwaterowaniu w Ośrodku decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat na konto Organizatora

Uzyskanie zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku po 30.06.2013 nie będzie możliwe.

Bliższych informacji o zakwaterowaniu i wyżywieniu udziela Małgorzata Napierała, tel. kom. 604 554 219; e-mail: skaut4@ewan.pl .

Uczestnicy nie zakwaterowani w ww. Ośrodku względnie zgłaszający udział w Festiwalu po 30.06.2013 r. mogą załatwić zakwaterowanie samodzielnie w licznych hotelach poznańskich i innych obiektach oraz w kwaterach prywatnych, o zróżnicowanym standardzie "na każdą kieszeń", poprzez:

BIURO ZAKWATEROWANIA PH-U „PRZEMYSŁAW” Sp. z o.o.
60-734 Poznań, ul. Głogowska 16, tel. (0.61) 866 35 60, 866 39 83, 865 806; faks 866 51 63,
http://www.przemyslaw .com.pl lub http://www.noclegi-poznan.pl
e-mail: rezerwacja@przemyslaw.com.pl
W zakresie żywienia - bogata oferta w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry - lokalach gastronomicznych oraz w bufecie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Za Komitet Organizacyjny

Małgorzata Napierała

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021