Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat – Regulamin
Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Juniorów 2014
W szachach klasycznych
Strzelce Krajeńskie, 19-22.06.20141. Cel zawodów:
1.1 Wyłonienie Mistrzów Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach klasycznych w kategorii dziewcząt i chłopców na rok 2014
1.2 Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych
1.3 Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie lubuskim
1.4 Integracja środowiska szachowego Ziemi Lubuskiej
1.5 Uzyskanie powołania do Kadry Wojewódzkiej Młodzika

2. Organizator na zlecenie Lubuskiego Związku Szachowego:
2.1. Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej w Strzelcach Krajeńskich
2.2. Strzelecki Ośrodek Kultury
2.3. Mistrzostwa są współfinansowane przez Samorząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie oraz Powiat Strzelecko - Drezdenecki.

3. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach klasycznych na 2014 r. Patronatem Honorowym objął:
Pan Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski
Pan Wiesław Sawicki - Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Pan Andrzej Bajko – Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
4. Patronat Medialny:
TVP Gorzów Wlkp.
Gazeta Lubuska
Radio Zachód
Ziemia Strzelecka
Strzelce 24.pl
Szachy.strzelce.pl
5. Termin i miejsce:
5.1. Strzelce Krajeńskie: 19 - 22 czerwca 2014 r.
5.2. Przyjazd w dniu 19 czerwca 2014 r. od godz. 12.00 - 14.00
5.3. Biuro Organizatora: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich ul. Słowackiego 10
5.4. Miejsce zawodów: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich ul. Słowackiego 10 (sala gimnastyczna)
5.5. Odprawa techniczna w dniu 19 czerwca 2014 r. o godz. 14.30 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich ul. Słowackiego 10 – obecność na odprawie obowiązkowa

6. Koszty uczestnictwa:
6.1. Wpisowe w wysokości 30 zł (Opłata Organizacyjna i Rankingowa w koszcie wpisowego)
6.2. Kosz zakwaterowania i wyżywienia:
Internat ( pokoje 2 –3- 4 osobowe) – 80zł x 3 dni = 240 zł – (zakwaterowanie 40-zł, wyżywienie 40-zł /obiad 20-zł, śniadanie i kolacja po 10-zł/) - REZERWACJA DO 14.06.2014 r.
Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla osób niezakwaterowanych w cenie 20zł
UWAGA: rezerwacja noclegów i wyżywienia: Kazimierz Partyka – p.partyka@poczta.fm
6.3. Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy opłacić gotówką w dniu przyjazdu
6.4. Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.
6.5. Dla grup zorganizowanych z jednego klubu (powyżej 5os.) osobodzień wynosi 70zł

7. Uczestnictwo, system rozgrywek:
7.1. Uczestnictwo
Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
C9 D9 zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2005 i młodsi,
C11 D11 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2003-2004,
C13 D13 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2001-2002,
C15 D15 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1999-2000,
C18 D18 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1996-1998.
W wyższej kategorii wiekowej mają prawo startować jedynie zawodnicy posiadający uprawnienia do startu bezpośrednio w Mistrzostwach Polski Juniorów na rok 2015.
7.2. System rozgrywek
Mistrzostwa rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy minimum
13 startujących. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określi sędzia główny.

W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest by, jeżeli to możliwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).
W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.
7.3. Tempo gry
60 min. + 30sek, umożliwiające zdobycie centralnych kategorii szachowych.
Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego głównego na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna) z obowiązku zapisu partii mogą zostać zwolnieni najmłodsi uczestnicy. W takim przypadku zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.
7.4. Ocena wyników
W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów,
- wartościowanie średnie Buchholza,
- wartościowanie pełne Buchholza,
- ilość zwycięstw,
- progres,
- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.
W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- punktacja Sonnenborna-Bergera,
- rozszerzony system Koyi,
- liczba zwycięstw,
- wynik bezpośredniej partii.

W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o miejscu zadecyduje dogrywka, na zasadach ustalonych przez sędziego głównego.
W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. W zawodach nie obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 30 posunięcia.
8. Nagrody i wyróżnienia
8.1. Zwycięzcy uzyskają tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego 2014
8.2. Zawodnicy zajmujący miejsca I-III otrzymują puchary i medale, I-VI dyplomy.
8.3. W miarę możliwości przewiduje się nagrody rzeczowe za zdobycie czołowych miejsc (Pula nagród 2.000zł).
8.4. Puchary w klasyfikacji drużynowej.

9. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach:
9.1. Do 07 czerwca 2014 r., poprzez wypełnienie formularza na www.chessarbiter.com
grupa C9 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2709/
grupa C11 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2711/
grupa C13 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2713/
grupa C15 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2715/
grupa C18 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2717/
grupa D9 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2710/
grupa D11 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2712/
grupa D13 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2714/
grupa D15 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2716/
grupa D18 - http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2718/
E-mailem na adres: p.partyka@poczta.fm z podaniem danych: imię , nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejsce zamieszkania.
9.2. Weryfikacja zgłoszonych zawodników powinna być dokonana u sędziego głównego w dniu przyjazdu lub najpóźniej na odprawie technicznej.
9.3. Zawodnicy, którzy nie będą zgłoszeni do startu lub niezweryfikowani w wyznaczonym terminie mogą zostać dopuszczeni do Mistrzostw od 2 rundy, jednak pod dodatkowym warunkiem, że nie będzie to kolidować z przyjętym systemem rozgrywek.

10. Terminarz rozgrywek:
19.06.2014 r. czwartek
godz. 12.00 –14.00 Przyjazd uczestników Mistrzostw
godz. 14.00 Odprawa techniczna
godz. 15.30 Rozpoczęcie Mistrzostw oraz I runda
godz. 18.00 – 19.00 Kolacja
20.06.2014 r. piątek
godz. 7.30 – 8.30 Śniadanie
godz. 9.00 II runda
godz. 11.30 III runda
godz. 13.30 - 14.30 Obiad
godz. 15.00 IV runda
godz. 18.00 – 19.00 Kolacja
21.06.2014 r. sobota
godz. 7.30 – 8.30 Śniadanie
godz. 9.00 V runda
godz. 11.30 VI runda
godz. 13.30 – 14.30 Obiad
godz. 15.00 VII runda
godz. 18.00-19.00 Kolacja (Grill)
22.06.2014 r. niedziela
godz. 7.30-8.30 Śniadanie
godz. 9.00 VIII runda
godz. 11.30 IX runda
godz. 13.30-14.30 Obiad
godz. 15.00 Zakończenie Mistrzostw
UWAGA: ewentualne zmiany w terminarzu podane zostaną w kolejnych komunikatach organizacyjnych lub na odprawie technicznej.
11. Sędziowanie:
11.1. Sędzia główny Mistrzostw: Paweł Partyka – sędzia klasy I – numer licencji 15300019
11.2. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do
Sędziego Głównego.
11.3. Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie
do Kolegium Sędziów LZSzach.

12. Postanowienia końcowe:.
12.1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach oraz ich
ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
12.2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz
innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników - przegrania partii,
- dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
12.3. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia
w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami
postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy
partnerów.
12.4. Opiekę wychowawczą podczas trwania mistrzostw sprawują rodzice względnie
szkoleniowcy i opiekunowie klubowi.
12.5. Do mistrzostw nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna.
12.6. Będzie prowadzona klasyfikacji drużynowa – o miejscu drużyny decyduje ilość pkt.
zdobytych przez wszystkich zawodników danej drużyny w turnieju zasadniczym, w
przypadku równej ilość pkt. decyduje wyższa lokata najlepszego zawodnika drużyny.
12.7. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
12.8. Podczas trwania mistrzostw obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 - 06.00.
12.9. Podczas Mistrzostw odbędą się w mieście imprezy z okazji dnia miasta m.in. wystąpi
Maryla Rodowicz.
12.10. Wystawa szachów z kolekcji Kazimierza Partyki
12.11. Planowane jest zorganizowane imprez towarzyszących.Dyrektor Mistrzostw
-//-
Kazimierz Partyka


Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021