Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka

Komunikat organizacyjny turnieju

CEL IMPREZY:
Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci szachisty Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATORZY:
MUKS MDK Śródmieście Wrocław,
Gmina Wrocław,
Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu im. Unii Europejskiej.,
Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN:
19–22 czerwca 2014 r.

MIEJSCE GRY:
Gimnazjum nr 13 przy ul. Reja 3 we Wrocławiu

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2006 lub młodsze),
Grupa B – GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2003 lub młodsze), posiadające co najmniej IV kategorię szachową,
Grupa C – MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 2000 lub młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE,
Grupa D – JUNIORZY: do lat 18 (ur. 1996 i młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE,
Grupa E – KLAKIERZY: od bk do III kategorii szachowej, bez ograniczeń wiekowych,
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka oraz VIP-y – osoby zaproszone

SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa A – SMERFY, Grupa B – GARGAMELE, Grupa E – KLAKIERZY – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Grupa C – MŁODZICY, Grupa D – JUNIORZY– system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Turnieje C i D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Grupa F: Uczniowie Mistrza Błaszczaka i VIP – 21.06.2014 – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 10 min na partię + 5 sek. na posunięcie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobywania norm na kategorie centralne (I, K), zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobywania od V do II kategorii włącznie.
Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 minut. Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 15-minutowej przerwy między rundami.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do turnieju wynosi 60 zł w grupach C i D, 35 zł w grupach B i E oraz 25 zł w grupie A; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2014 oraz Europy i Świata z roku 2013 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY:
We wszystkich grupach puchar za I miejsce, a w grupach A, B, C i D – również dla najlepszej wśród dziewcząt. . Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-5, a w grupie A wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
W grupach A, B, C, D i E – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza niesklasyfikowana w danej grupie najlepszych zawodniczka - otrzymają atrakcyjne narody. W grupie A najmłodszy zawodnik oraz najmłodsza zawodniczka otrzymają upominki.
W grupach A i C wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki. Upominek otrzymują również wszyscy uczestnicy grupy F.
W grupie A najlepszy chłopiec i najlepsza dziewczynka z Dolnego Śląska zdobywają prawo do bezpłatnego udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec do lat 8 w Sebnitz 2014.
Grupy główne (wiodące, najlepiej nagradzane): MŁODZICY i SMERFY
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości w terminie do 31.05.2014 r.

TERMINARZ:

Grupa C i D
19.06 czwartek
11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00-16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda
20.06 piątek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda
po południu impreza integracyjna
21.06 sobota
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda
16:00 – 19:00 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych
22.06 niedziela
10:00 – 13.00 VII runda
14:30 zakończenie turnieju

Grupa A, B i E
20.06 piątek
8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III
po południu impreza integracyjna
21.06 sobota
10:00 – 14:00 rundy IV-V
16:00 – 19:00 Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych
22.06 niedziela
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju
Grupa F: Turniej Uczniów Mistrza i VIP-ów: 21.06.2014 r. – sobota w godzinach 10:00 – 14:00 (w tym przerwa na złożenie kwiatów na grobie Czesława Błaszczaka), zakończenie 15:00

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres rafal@siwik.pl lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronach www.muks.vel.pl, www.blaszczak.siwik.pl i www.dzszach.pl)

XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa A - SMERFY
XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa B - GARGAMELE
XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa C - MŁODZICY
XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa D - JUNIORZY
XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa E - KLAKIERZY
XXIX Memoriał Mistrza Błaszczaka - Grupa F - UCZNIOWIE i VIP-y

Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną

UWAGI KOŃCOWE:
- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i Multikinem.
- W czasie turnieju prowadzona będzie transmisja internetowa partii.
- Grupa E w 2014 roku jest tylko dla graczy do III kategorii, gdyż w tym samym terminie odbywają się we Wrocławiu Mistrzostwa Amatorów w KSz Polonia ul. Wita Stwosza 37.
- Kontakt z organizatorem: Waldemar Sernecki - email: waldemar-sernecki@o2.pl, tel. 695 035 975.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021