Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat
III FIDE OPEN SZUBIN 2014” i „XXXIV WIOSNA SZUBIN 2014”
Szubin, 30.05-01.06.2014 r.
ORGANIZATORZY
:
-
Organizatorem zawodów jest
Szubiński Dom Kultury, UKS Szachowa Dwójka Szubin
i firma PabloChess
.
-
Informacje udziela:
Paweł Jaroch
(
paweljaroch84@gmail.com
).
TERMIN I MIEJSCE
:
-
30.05-01.06.2014 r. w Szubińskim Domu Kultury, ul. Kcyńska 13.
UCZESTNICTWO, WPISOWE
:
-
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do poszczególnych grup:
Turniej A – od 1700 do 2100, bez ELO od II kat. -
60
zł (
50
zł – jun. do lat 18,
40
zł – Szubin),
Turniej B – do 1699 -
50
zł (
40
zł – jun. do lat 18,
30
zł – Szubin),
Turniej C – dla dzieci do lat 12 -
20
zł (
10
zł – Szubin).
-
Zgłoszenie po terminie pociąga za sobą wzrost wpisowego o 50%.
-
Wpisowe płatne na konto (w tytule należy podać kogo opłata dotyczy):
PabloChess Paweł Jaroch, ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz
93 1050 1139 1000 0091 4236 8902
SYSTEM ROZGRYWEK , TEMPO GRY, OCENA WYNIKÓW
:
-
Zawody zostaną przeprowadzone systemem
szwajcarskim
na dystansie
7
rund.
-
Czas na rozegranie partii będzie wynosił: A i B:
60’
+
30”
, C:
15’
+
15”
.
-
W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
średni Buchholz
,
pełny Buchholz
,
ilość zwycięstw
.
SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA
:
-
Zawody prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej Fide Arbiter
Paweł Jaroch
.
-
Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać do
25 maja
2014 roku.
-
Zgłoszenia można również wysłać na serwisy turniejowe:

Turniej A:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1015/

Turniej B:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1014/

Turniej C:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_1630/
-
W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne „Przepisy gry Fide”.
NAGRODY
:
-
Gwarantowana
pula nagród (
nie wliczając wpisowego
) wynosi
1200
zł na nagrody finansowe:
Turniej A – I
500
zł, Turniej B – I
300
zł, najlepszy zawodnik z Szubina
150
zł (A i B), najlepsza
kobieta
100
zł (A i B) oraz
300
zł na nagrody rzeczowe w turnieju XXXIV Wiosna Szubin.
-
Pozostałe nagrody uzależnione są od ilości zgłoszeń. Min. 5 zawodników w turnieju A i B otrzyma
nagrody finansowe, do 10 miejsca nagrody rzeczowe.
-
W turnieju dla dzieci do lat 12 wszyscy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
-
Dla zwycięzców przewidziane są puchary.
INNE
:
-
Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich
klubów. Za stan zdrowia do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest k
lub
delegujący zawodnika do udziału w turnieju. Organizator może dopuścić do 2 osób z niższym
rankingiem w turnieju A i B.
Turniej A i B zgłoszony do FIDE
.
TERMINARZ:
-
Turniej A i B
:
piątek
30.05
– odprawa techniczna
13:30
, rundy I-II
14:00
-
20:00
sobota
31.05
– rundy III-V
9:00
-
19:00
niedziela
01.06
– rundy VI-VII
9:00
-
15:00
, zakończenie
15:15
-
Turniej C
:
sobota
31.05
- zapisy
9:00
-
9:30
, rundy I-VII
10:00
-
14:55
, zakończenie
15:00

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021