Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT DRUŻYNOWYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH w SZACHACH
SZKLARSKA PORĘBA, 23 - 26.05, 26 – 29.05 i 29.05 – 1.06.2014

1. CELE
 Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym
 Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach szkół

2. PATRONAT
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

3. PATRONAT HONOROWY
 Burmistrz Miasta Szklarska Poręba

4. ORGANIZATORZY
Organizatorami Mistrzostw na zlecenie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego są:
 Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk" we Wrocławiu
 Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia
 Agencja 64 PLUS

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać - wyłącznie drogą elektroniczną - na adres kierownika turnieju Waldemara Gałażewskiego: w.galazewski@gmail.com
W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
Bliższych informacji udziela: Waldemar Gałażewski tel. 600952587 po 15:00
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn. 30.04.2014 r.

5. MIEJSCE I TERMIN
Zawody zostaną rozegrane w Kompleksie Wypoczynkowym „KRÓLOWA KARKONOSZY”, ul. Słowackiego 11a w Szklarskiej Porębie w terminach:
 Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych, 23 - 26.05.2014
przyjazd w dniu 23.05.2014. do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:30
 Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych 26 - 29.05.2014
przyjazd w dniu 26.05.2014 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:30
 Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych 29.05 - 1.06.2014
przyjazd w dniu 29.05.2014 do godz. 19.00 - odprawa techniczna o godz. 20:30

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund - kojarzenie komputerowe lub systemem kołowym. Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składać się będzie z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczyny (szachownica 4).
Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach. lub wpisem w legitymacji szachowej). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

7. TEMPO I PRZEPISY GRY
Tempo gry - 30 minut na partię dla zawodnika.
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

8. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć:
 uczniowie szkół podstawowych ur. w 2001 i młodsi
 uczniowie szkół gimnazjalnych ur. w latach 1998 i młodsi
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ur. w latach 1994 i młodsi
uczęszczający do danej szkoły - minimum od września 2013, po zgłoszeniu i przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej. Prawo udziału w zawodach mają medaliści drużynowych wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady a w przypadku rezygnacji powyższych - zespoły które zajęły kolejne miejsca. W razie małej ilości zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuszczenia do zawodów inne zespoły tj. więcej niż trzy z województwa.

9. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p..
Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:
- punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)
- wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)
- wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach
O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia ) decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.
W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

10. OPŁATA STARTOWA
Startowe w Zawodach Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 60 zł od drużyny (160 zł dla drużyn nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto:
AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Kompleks Wypoczynkowy „Królowa Karkonoszy”, ul. Słowackiego 11a, Szklarska Poręba
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje W. Gałażewski (kontakt jak w pkt. 4)
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3-4 osobowych (łazienki i TV) wynosi 70 zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 210 zł.
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 90 zł za dobę
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3-4 osobowych o wysokim standardzie – w sponsorowanej przez właściciela obiektu cenie - wynosi 77 zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 231 zł.
 Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 99 zł za dobę
Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej konto, lub gotówką przed odprawą techniczną.

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
 Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary
 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy

13. SPRAWY RÓŻNE
 Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.
 W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów
 Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną
 Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.
 Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu.
Kierownik zawodów – Waldemar GałażewskiKARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SZACHACH
SZKLARSKA PORĘBA, 23 - 26.05, 26 – 29.05 i 29.05 – 1.06.2014

Pełna nazwa szkoły:


Adres do korespondencji:
Telefon/Fax:
E-mail:
Kierownik/Opiekun drużyny

Gmina Powiat WojewództwoZasadniczy skład drużyny:

Szachownica Nazwisko i imię Data ur. Kat. Ranking
Ch – 1
Ch – 2
Ch – 3
Dz – 4

Zawodnicy rezerwowi:
Szachownica Nazwisko i imię Data ur. Kat. Ranking
Ch – R1
Dz - R1

Osoby towarzyszące:
L.p. Nazwisko i imię Data ur. Funkcja
1.
2.

Pieczątka Szkoły Podpis Dyrektora Szkoły


Przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2014

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021