Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHARY:
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ ORAZ PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Cele turnieju
Popularyzacja gry w szachy w środowisku.
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy
Burmistrz miasta i gminy Międzybórz oraz Rada Miejska Międzybórz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu

Patronat honorowy
Burmistrz miasta i gminy Międzybórz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Międzybórz.

Czas i miejsce turnieju
Turniej odbędzie się 24 maja 2014 r. od godz. 12.00 na stadionie sportowym w Międzyborzu przy ul. Wrocławskiej 45

Uczestnicy
W turnieju może uczestniczyć każdy
W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
Kategoria Juniorzy – chłopcy do 15 roku życia
Kategoria Juniorki – dziewczęta do 15 roku życia
Kategoria Open – Mężczyźni – wszyscy panowie niezależnie od wieku
Kategoria Open – Kobiety – wsystkie panie niezależnie od wieku
Uczestnicy zgłaszają do turnieju 24 maja 2014 r. u sędziego głównego przed turniejem

Zasady gry
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 15 minut na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)
Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
średni Buchholz,
Buchholz,
ilość zwycięstw,
progres.

Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Artur Paprocki.

Nagrody
Za miejsca 1-3 dyplom i nagroda rzeczowa, za pozostałe miejsca dyplomy uczestnictwa.

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Serdecznie zapraszamy !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021