Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Szachy Błyskawiczne w Wiatraku

Organizator: Parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”

Cele imprezy:
Popularyzacja królewskiej gry. Podnoszenie umiejętności uczestników. Integracja środowiska szachowego w warunkach rywalizacji fair play.

Termin i miejsce gry:
24 maja 2014 roku (sobota). Dom Jubileuszowy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy, sala 235.
9.30-9.50 - potwierdzenie zapisów;
10.00-13.00 rundy I-XI;
13.00 zakończenie zawodów

Uprawnieni do gry:
Wszyscy miłośnicy królewskiej gry bez względu na wiek i posiadaną kategorię.

System rozgrywek:
Szwajcarski na dystansie 11 rund, tempo 5 minut na zawodnika, kojarzenie komputerowe.

Ocena wyników:
O zajętym miejscu decydują kolejno – liczba zdobytych punktów, Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres.

Przepisy gry:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, klub, ranking należy przesłać drogą elektroniczną na adres renatabursa@o2.pl lub telefonicznie: 602-18-23-59 do 22 maja br. W razie wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane na sali gry w dniu zawodów w godz. 9.40 do 9.50.

Wpisowe:
10 zł seniorzy, 5 zł zawodnicy klubu PKS Wiatrak Bydgoszcz i juniorzy do lat 14 (rocznik 2000 i młodsi).

Nagrody:
Puchar za pierwsze miejsce. Nagrody pieniężne z wpisowego. Upominki dla najmłodszych uczestników turnieju.
W turnieju będzie prowadzona osobna klasyfikacja rodzin - osoby o najbliższym pokrewieństwie (np. rodzic z dzieckiem, dziadek z wnukiem, rodzeństwo, małżeństwo, itp.). Do klasyfikacji rodzin będzie liczony sumaryczny wynik dwóch najlepszych zawodników, a w przypadku równości punktów zadecyduje sumaryczna punktacja pomocnicza lub dogrywka. Najlepsza rodzina otrzyma puchar i nagrodę rzeczową.

Ustalenia końcowe:
Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021