Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów
EURO-SZACHY TALENTY 2014

Bydgoszcz, 30.04-03.05.2014 r.


1. CEL IMPREZY:
- Umożliwienie kontaktów sportowych młodym szachistom polskim z rówieśnikami
z innych krajów.
- Wymiana doświadczeń sportowych, szkoleniowych i organizacyjnych pomiędzy ośrodkami szachowymi z całej Polski i z zagranicy.

2. ORGANIZATOR:
- Organizatorem zawodów jest UKS MDK-1 „Hetman” Bydgoszcz i MDK nr 1
w Bydgoszczy.
Kierownikiem zawodów jest Mariusz Stoppel (kom. 607-512-082).
• tel.: (52) 375-53-49
• fax: (52) 345-06-28
• e-mail: uks@mdk1.bydgoszcz.pl
• www.mdk1.bydgoszcz.pl/uks.html

3. TERMIN I MIEJSCE:
- Turniej odbędzie się w dniach 30.04 – 03.05.2014 r. w Bydgoszczy.
- ul. K.K. Baczyńskiego 3, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1.
- Program:
• Środa 30.04.2014 r.
- przyjazd ekip zagranicznych i polskich
- odprawa techniczna (zawodnicy i drużyny bez wcześniejszej weryfikacji): 19:00 – 20:00
• Czwartek 01.05.2014 r.
- Uroczyste otwarcie zawodów połączone z koncertem muzycznym:
10:00 – 12:00
- I runda: 15:00 – 15:40
- II runda: 15:50 – 16:30
- III runda 16:40 – 17:20
- IV runda 17:30 – 18:10
• Piątek 02.05.2014 r.
- V runda 9:00 – 9:40
- VI runda 9:50 – 10.30
- VII runda 10.40-11.20
- VIII runda 11.30-12.10
- IX runda 12.20-13.00
- Uroczyste zakończenie zawodów: 15:00-16.00
• Sobota 03.05.2014 r.
- Wycieczka po Bydgoszczy dla ekip zagranicznych 10.00-14.00
- Wyjście ekip zagranicznych na koncert do Filharmonii Pomorskiej 17.00-19.00
- Uroczysta kolacja podsumowująca turniej dla ekip zagranicznych: 20.00

• Niedziela 04.05.2014 r.
- Wyjazd ekip zagranicznych 9.00

4. UCZESTNICTWO:
- W turnieju A i B mogą uczestniczyć 3-osobowe drużyny reprezentujące ośrodki szachowe. Drużyna składa się z jednego juniora rocznik 1996 lub młodszy, jednej juniorki rocznik 1996 lub młodsza oraz jednego dziecka rocznik 2002 lub młodszy (dziecko musi grać w turnieju B). Możliwy jest start dwu lub więcej drużyn z jednego ośrodka szachowego.
- Oprócz zgłoszeń drużynowych będą również przyjmowane zgłoszenia indywidualne
do poszczególnych grup wiekowych:
• Turniej A – juniorzy i juniorki do lat 18
• Turniej B – dzieci do lat 12
- Wpisowe do zawodów wynosi 25 zł

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
- Zawody zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim w dwóch grupach (A i B)
na dystansie 9 rund, a czas na rozegranie całej partii wynosi po 20 minut
na zawodnika.
Zawodnicy niewidomi i słabowidzący: 20 minut+10 sec na ruch.
- W Turnieju A nie będą kojarzeni zawodnicy należący do tej samej drużyny.

6. OCENA WYNIKÓW:
- W zawodach prowadzi się punktację indywidualną i drużynową.
- Miejsca w turniejach indywidualnych ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów,
a w razie ich równości o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
a) średni Buchholz
b) pełny Buchholz
c) ilość zwycięstw
d) progres
- Punktację drużynową prowadzi się na podstawie sumy zdobytych punktów trzech zawodników drużyny, a w razie ich równości decyduje większa liczba punktów z sumy rezultatów (progres).

7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:
- Sędzią głównym zawodów będzie Ulrich Jahr (ulrich@logonet.com.pl) – sędzia klasy międzynarodowej (IA).
- Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na serwisach turniejowych
na www.chessarbiter.com lub wysłać na adres: uks@mdk1.bydgoszcz.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2014 roku.
- W sprawach nieujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy FIDE.
- Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

8. NAGRODY:
- Najlepsze zespoły w punktacji drużynowej otrzymają puchary ufundowane przez organizatorów.
- Najlepsi zawodnicy z Turnieju A (10) i z Turnieju B (15) otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
- Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla zawodników niepełnosprawnych
i dysfunkcyjnych.

9. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY:
- Koszty pobytu i wpisowego drużyn zagranicznych pokrywają organizatorzy.
- Wpisowe można przekazać na konto:
• Konto: MDK 1 HETMAN UKS ul. Baczyńskiego 3 85-805 Bydgoszcz
Bank Pekao S.A. I.O. w Bydgoszczy
Nr rachunku: 26 1240 1183 1111 0000 1290 6907
lub opłacić na miejscu w dniu rozpoczęcia zawodów.

10. INNE:
- Sprzęt do gry zapewnia organizator.
- Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
- Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
- Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby
lub opiekunowie.
- Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021