Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat Organizacyjny
MOKATE OPEN
Polsko-Czeski Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Czeskiego Cieszyna

zgłoszenia przyjmujemy po 16.03.2014 bezpośrednio u organizatora lub w serwisie na http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

gospodarzem turnieju jest Miasto Czeski Cieszyn
celem turnieju jest popularyzacja szachów

patronat medialny:
Głos Ziemi Cieszyńskiej: http://www.gzc.cieszyn.pl/
IFKTV Telewizja Regionalna Trzyniec: http://ifktv.cz/
Regionalny Portal Internetowy: http://www.beskidzka24.pl/

I. Organizatorzy:

Miasto Czeski Cieszyn: http://www.tesin.cz/
Gmina Goleszów: http://goleszow.pl/
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów

Kierownictwo turnieju:
UM Czeski Cieszyn - dr.n.med. Ladislav Langner
Gmina Goleszów - Karol Linert (tel: 507854567; karollinert@tlen.pl)

II. Termin i miejsce:

01.05.2014
Czeski Cieszyn, KaSS Střelnice, ul. Střelnični 256/1, k/Mostu Wolności
zamknięcie listy startowej: 9.20
8.20-9.20 zapisy
około 14.30 zakończenie turnieju

III. System rozgrywek i tempo gry:
System szwajcarski na dystansie 9 rund.
Wprowadzimy zmienne tempo gry tzw. system Mokate:
rundy I-II blitz po 5 minut na zawodnika,
rundy III-VII blitz po 10 minut na zawodnika,
rundy VIII-IX rapid po 15 minut na zawodnika.

IV. Warunki uczestnictwa:
Turniej ma charakter otwarty.
Ilość uczestników ograniczają warunki lokalowe, pewność udziału daje, przyjęte przez sędziego zawodów zgłoszenie na formularzu programu ChessArbiter, następnie wpłacenie wpisowego i potwierdzenie obecności na sali turniejowej w dniu zawodów do 9.20 !!!!!!!, po tej godzinie zapisywani do turnieju będą zawodnicy bez wcześniejszego zgłoszenia.


V. Wpisowe:

Obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 130 kč lub 20 zł, pobierana na sali turniejowej w dniu zawodów.
W indywidualnych przypadkach organizator ma prawo odstąpić od pobrania lub zmienić wysokość opłaty wpisowej.


VI. Nagrody w turnieju 01.05.2014:

Puchary dla zwycięzcy, dla najlepszej szachistki i dla najlepszego juniora do 18 lat.

Nagrody pieniężne w turnieju:
I – 1500 zł, II - 1000 zł, III - 600 zł, IV - 400 zł, V - 200 zł, VI - 200 zł, VII - 100 zł, VIII - 100 zł, IX - 100 zł, X - 100 zł,(100 zł to około 660 kč)
kobiety: I - 4000 kč, II - 2000 kč, III - 1500 kč, IV - 900kč , V - 700 kč, (1000 kč to około 155 zł)
ELO do 2000 - 300 zł,
ELO do 1800 - 1000 kč
ELO do 1600 - 1000 kč,
ELO do 1400 - 500 kč,
nagrody specjalne Gminy Goleszów i Miasta Czeski Cieszyn o łącznej wartości 600 zł

Nagrody produktowe firmy MOKATE za miejsca 1 do 40
i dla 10 młodzików do 14 lat.

Łączna wartość nagród w turnieju około 10 000zł, w tej kwocie są puchary, medale, nagrody gotówkowe i 50 nagród produktowych firmy MOKATE, możliwe są dodatkowe nagrody.

W turnieju można otrzymać jedną nagrodę pieniężną + produktową, nagród pieniężnych nie łączy się.


VII. Finansowanie:

Miasto Czeski Cieszyn w znacznej części pokrywa koszty związane z organizacją turnieju i funduje część nagród.
Puchary fundują Miasto Czeski Cieszyn, Gmina Goleszów i Mokate.
Sale do gry udostępnia KaSS Střelnice
Obsługę sędziowską zapewnia LKS "Olimpia" Goleszów.
Podstawowe nagrody pieniężne ufundowane będą z darowizny, którą przekaże Firma MOKATE, Firma MOKATE przekaże również nagrody produktowe (minimum 50 szt).
Firma MOKATE w czasie trwania turnieju prowadzić będzie bezpłatną degustację swoich wyrobów.

VIII. Sędziowanie:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego w czasie turnieju są ostateczne.


IX. Inne:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy turnieju zgadzają się na rejestrację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku i jego publikację.

Organizator może dokonać zmian w regulaminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnieju.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do Organizatora turnieju.

Termin i miejsce rozgrywania turnieju może się zmienić.

Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację regulaminu zawodów.

Rezygnacja zgłoszonego zawodnika z udziału w zawodach bez powiadomienia Organizatora, będzie miała wpływ na przyjęcie zgłoszenia do następnych turniejów.

Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021