Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV ŚWIĄTECZNY OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ SZACHOWY PRZEDSZKOLAKÓW

pod patronatem
Bogusława Kośmidera
Przewodniczącego
Rady Miasta Krakowa

o Puchar Stanisława Moryca
Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa

Kraków – Nowa Huta - 05 kwietnia 2014 rok
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IV ŚWIĄTECZNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO PRZEDSZKOLAKÓW

PANTRONAT TURNIEJU:
• Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

CEL:
• Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci
• Integracja absolwentów Przedszkola 96
• Wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych
• Promocja Dzielnicy XVIII Nowa Huta w środowisku szachowym

ORGANIZATORZY:
• Rada Dzielnicy XVIII - Nowa Huta Miasta Krakowa
• Samorządowe Przedszkole nr 96 „Pod Świerkami”
31-971 Kraków , os. Zielone 27

GOŚCIE HONOROWI:

Ksiądz Wiesław Wilmański SAC Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenie w Nowej Hucie. .
Ksiądz Marek Ostapiszyn SAC Dyrektor Zespołu Szkół Pallotyńskich w Nowej Hucie.
Tomasz Urynowicz Przewodniczący Komisji Sportu ,Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa
Stanisław Moryc Przewodniczący Zarządu Dzielnicy XVIII – „Nowa Huta” Rady Miasta Krakowa
Andrzej Kowalik Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu Turystyki Rady Dzielnicy XVIII

Mariusz Woda Zarząd Dzielnicy XVIII – Nowa Huta

Anna Trela Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 93 w Krakowie

Hana Siwek Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 94 w Krakowie

Iwona Aleksandrowska - Wojtas Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 99 w Krakowie
Celina Piwowarczyk
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 104 w Krakowie

Ewa Wilamska Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 151 w Krakowie

Anna Mroczkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie

SPONSORZY:
• Rada Dzielnicy XVIII – Nowa Huta Miasta Krakowa
• Samorządowe Przedszkole nr 96 „Pod Świerkami”
31 – 971 Kraków , Os. Zielone 27

PATRONAT MEDIALNY:
• Marcin Warszawski Dziennik Polski
• Agnieszka Łoś Głos Nowej Huty
• Jerzy Moraś Panorama szachowa – najstarsze
czasopismo szachowe w Polsce

MIEJSCE GRY:

Samorządowe Przedszkole Nr 96 „POD ŚWIERKAMI”
31-971 Kraków os. Zielone 27

UCZESTNICY:
Dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze bez względu na miejsce zamieszkania oraz absolwenci Przedszkola nr 96

DOJAZD:
Tramwaje: 1,5 w stronę Nowej Huty (przystanek - Kocmyrzowska)
Autobusy: 139,501 w stronę Nowej Huty (przystanek – Aleja Róż)

ZGŁOSZENIA:
Marek Czepiec kom.: 0692 072 322 e-mail: bogmar17@o2.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
imię, nazwisko, kategorię szachową , miejscowość, nazwę przedszkola lub szkoły - ( nie klubu ) oraz datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

Ostateczny termin zgłaszania zawodników upływa 03.04.2014 r.

Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie mogą grać w turnieju
wyłącznie od rundy 2 (w miarę wolnych miejsc) !!


DYREKTOR Samorządowego Przedszkola nr 96 w Krakowie
/-/ Maria Błaszczyk - Sobejko


TABELA GRUP TURNIEJOWYCH

Grupa Zawodnicy Ilość rund Tempo gry Wpisowe
A Dziewczęta urodzone w 2007 r. i młodsze 7 P-10 10 PLN *
B Chłopcy urodzeni w 2007 r. i młodsi 7 P-10 10 PLN *
C Absolwenci Przedszkola 96 7 P-10 15 PLN

• dzieci z dzielnicy XVIII płacą 50% wpisowego

Terminarz rozgrywek:
9.15 – 9.45 potwierdzanie udziału w turnieju.
10.00 – otwarcie turnieju.
I runda – godz. 10.15 - 10.35
II runda – godz. 10.45 - 11.05
III runda – godz. 11.15 - 11.35
IV runda – godz. 11.45 - 12.05
V runda – godz. 12.15 - 12.35
VI runda – godz. 12.45 - 13.05
VII runda – godz. 13.15 - 13.35
Zakończenie turnieju oraz rozdanie nagród godz. 14.05

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy.
Na miejscu w trakcie trwania turnieju otwarte będzie czynny sklepik oraz stoisko z literaturą szachową.
Wszyscy uczestnicy otrzymają medale, dyplomy
oraz nagrody

Dla najlepszych trzech przedszkoli przewidziano puchary #
# - do klasyfikacji końcowej przedszkoli liczą się wyniki wszystkich zawodników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021