Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Turniej Szachowy o Puchar Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Toruń 2-3.02.2014 r.

1. CEL IMPREZY
- Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Możliwość zrobienia kategorii okręgowych oraz norm na kategorię centralne.

2. ORGANIZATORZY
- Głównym organizatorem jest
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu
wraz z Szkołą Szachową Gambit i firmą PabloChess.

- Kierownik zawodów –
Paweł Jaroch tel. 692 244 586

3. TERMIN I MIEJSCE
- 2-3.02.2013 r. (niedziela-poniedziałek) – Toruń, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 5,
http://mlynwiedzy.org.pl
.
4. SYSTEM ROZGRYWEK:
il. rund:
czas gry:
termin:
szczegółowe informacje:
- Turniej A:
do 2199, 5 rund, 60min+30s
2-3.02
nd.: zapisy 9:00-9:30, 10:00 rozpoczęcie i dwie rundy,
pn.: trzy rundy od 9:00.
- Turniej B:do lat 14 (2000 i młodsi)
7 rund 30min+30s
2-3.02
nd.: zapisy 9:00-9:30, 10:00 rozpoczęcie i trzy rundy,
pn.: cztery rundy od 9:00.
- Turniej C:
do lat 9 (2005 i młodsi)
7 rund 15min+15s
2.02 nd.:zapisy 9:00-9:30, 10:00 rozpoczęcie
i siedem rund, zakończenie ok. 15:00.

W turnieju obowiązują Przepisy Gry Fide dotyczące szachów klasycznych i szybkich.
Turniej prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej FA Paweł Jaroch, a sędzią asystentem będzie sędzia klasy II Marek Kubicki
.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Potwierdzenie udziału w zawodach należy przesłać najpóźniej do
30.01.2014 r. (po terminie wpisowe wzrasta o 50%)
przez formularz internetowy (http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_102/) lub na e-mail paweljaroch84@gmail.com

Ilość miejsc jest ograniczona do 60 zawodników we wszystkich grupach!
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
- Wpisowe do zawodów wynosi: Turniej A – 60 zł
Turniej B – 30 zł
Turniej C – 20 zł.
- Każdy uczestnik zawodów będzie mógł po niedzielnych rundach bezpłatnie zwiedzać „Młyn Wiedzy”.

6. KLASYFIKACJA
- Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu
za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.

7. NAGRODY
- Zwycięzcy poszczególnych grup wywalczą puchary a wszystkie dzieci do lat 8 i 14 otrzymają pamiątkowe dyplomy.
W Turnieju A – min. 3 nagrody finansowe (w tym za I miejsce nie mniej niż
300 zł przy min. 20 zgłoszeniach), nagrody rzeczowe do 8 miejsca, osobna klasyfikacja dla juniorów do lat 18.
Najlepsi w klasyfikacjach do lat 8 i 14 otrzymają nagrody rzeczowe a pozostałe dzieci drobne upominki

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
- Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Z a opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
- Każdy rodzic/opiekun dziecka przebywającego na zawodach zobowiązany jest wykupić bilet wstępu do Młyna Wiedzy w promocyjnej cenie 9 zł, który będzie upoważniał do zwiedzania i przebywania na terenie Centrum
Nowoczesności. Prosimy o wcześniejsze podanie informacji o ilości osób dodatkowych będących przebywać na zawodach. Zwiedzanie jest tylko możliwe w niedziele, gdyż „Młyn Wiedzy” dla zwiedzających w poniedziałek jest zamknięty.
- Turniej A zgłoszony do FIDE. Zakończenia w turniejach A i B odbędą się po ostatnich poniedziałkowych rundach.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021