Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XII CZWARTKOWE INTEGRACYJNE TURNIEJE SZACHOWE "SPRAWNI INACZEJ"
WROCŁAW 2014

1. ORGANIZATOR:
Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START Wrocław

2. UCZESTNICTWO:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową, posiadaną kategorię szachową lub ranking.

3. MIEJSCE ROZGRYWEK:
Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów ELWAT Wrocław, ul. Hubska 96/100. Budynek A, sala 208 (II piętro)

4. TERMINY ZAWODÓW:
30 stycznia, 06 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 25 wrzesień, 30 października, 27 listopada.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
Wszystkie turnieje cyklu zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund i z tempem 15 minut dla zawodnika na rozegranie całej partii.

6. WPISOWE
Wpisowe do każdego turnieju wynosi 5 zł

7. HARMOROGRAM TURNIEJÓW
16:00 - 16:30 zapisy
16:40 - 21:00 rundy I – VII
ok. 21:10 zakończenie turnieju

8. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
We wszystkich turniejach cyklu obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu w pojedynczym turnieju decyduje: suma zdobytych punktów,
średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, wyższy średni ranking przeciwników. O zajętym miejscu w całym cyklu decydować będzie: suma punktów z 6
najlepszych dla zawodnika turniejów, a w przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji decydować będzie najwyższe zajęte miejsce w ostatnim
turnieju.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Turnieje są samofinansujące, ewentualni sponsorzy podniosą pulę nagród. 60% wpływów z wpisowego przeznacza się na nagrody w turnieju, 20% na
całoroczny fundusz nagród i 20% na koszty organizacyjne. Organizator może wprowadzać zmiany do komunikatu i posiada wyłączność jego
interpretacji. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy na czas trwania turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

GRAJ W SZACHY - ĆWICZ SIŁĘ UMYSŁU

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021