Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Kujawsko-Pomorskie Grand Prix Fide
Szubin 29-30.12.2013 r.

1. CEL IMPREZY
 Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 Miłe spędzenie wolnego czasu oraz podnoszenie umiejętności szachowych.

2. ORGANIZATORZY
 Głównym organizatorem jest firma PabloChess i Szubiński Dom Kultury,
 Zawody wspierają: Szachowa Dwójka Szubin, Chemik Bydgoszcz i UKS Akademia Szachowa,
 Kierownik zawodów – Paweł Jaroch tel. 692 244 586.

3. TERMIN I MIEJSCE
 29-30.12.2013 r. – Szubiński Dom Kultury w Szubinie, ul. Kcyńska 13
Turniej A:
29.12 – 09:00-09:30 potwierdzenie udziału, 10:00-19:00 rundy I-III
30.12 – 09:00-15:00 rundy IV-V i zakończenie zawodów
Turniej B:
29.12 – 09:00-09:30 potwierdzenie udziału, 10:00-19:00 rundy I-IV
30.12 – 09:00-15:00 rundy V-VII i zakończenie zawodów
Turniej C:
29.12 – 09:00-09:30 potwierdzenie udziału, 10:00-15:00 rundy I-VII i zakończenie

4. SYSTEM ROZGRYWEK:
 Zawody odbędą się w trzech grupach:
Turniej A Open do 2199 (fide) 5 rund – 60min+30s
Turniej B do 1600 (fide) 7 rund – 30min+30s
Turniej C do lat 12 (max 1400 pzszach) 7 rund – 15min+15s
 W turnieju obowiązują Przepisy Gry Fide dotyczące szachów klasycznych i szybkich,
 Turniej prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej FA Paweł Jaroch.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 Potwierdzenie udziału w zawodach należy przesłać najpóźniej do 27.12.2013 r. przez formularz internetowy lub na e-mail paweljaroch84@gmail.com,
 Wpisowe do zawodów wynosi: Turniej A – 55 zł Turniej B – 45 zł Turniej C – 20 zł
 Przy zgłoszeniu w terminie dzieci i młodzież z Szubina i z Chemika Bydgoszcz oraz seniorzy powyżej 60 lat – 10 zł mniej. Po terminie wpisowe wzrasta o 20 zł.

6. KLASYFIKACJA
 Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.

7. NAGRODY
 Zwycięzcy poszczególnych grup wywalczą puchary a wszystkie dzieci do lat 12 oraz pierwsze sześć osób w turniejach A i B otrzymają pamiątkowe dyplomy, dodatkowa nagroda dla najmłodszej i najstarszego zawodnika,
 Turniej A – I nagroda nie mniejsza niż 300 zł (min. 5 nagród finansowych),
 Turniej B – I nagroda nie mniejsza niż 150 zł (min. 3 nagrody finansowe),
 Wszystkie dzieci do lat 12 otrzymają nagrody rzeczowe lub drobne upominki. W turniejach A i B nagrody rzeczowe przewidziane do 10 miejsca i dla najlepszych juniorów,
 W klasyfikacji Grand Prix (Białe Błota + Szubin) dla 3 najlepszych zawodników w Turniejach A, B i C dodatkowe nagrody finansowe i rzeczowe.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
 Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Turniej A i B zgłoszony do Fide. Będzie prowadzona transmisja internetowa. Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegując zawodnika do udziału w turnieju,
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021