Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich
Legnica, 23 listopada 2013

1. Cel imprezy: wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

2. Organizator: ASSz Miedź Legnica, Urząd Miasta Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

3. Uprawnieni do gry: Mieszkańcy Dolnego Śląska lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

4. Termin i miejsce: 23 listopada 2013 r.
Hotel Qubus**** Legnica ul. Skarbowa 2

5. System szwajcarski 9 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.

6. Zgłoszenia i wpisowe: Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chessarbiter.com do dnia 22 listopada 2012 r. godz. 22:00
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5594/

Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 9.00 do 9.45.
I runda rozpoczyna się o godz. 10.00.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, losowanie.

7. Wpisowe: 20 zł. Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

8. Nagrody: Wysokość nagród za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach w PLN
a) główne:
I m. – 600 zł, II m. – 400 zł, III m. – 300 zł, IV m. – 200 zł, V m. – 150 zł, VI m. – 100 zł, VII – 80 zł, VIII-X – 50 zł.
b) kobiety:
I m. – 150 zł, II m. – 100 zł, III m. – 50 zł przy udziale minimum 6 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu 1700 do 2150 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł
d) zawodnicy o rankingu do 1699 FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł
e) zawodnicy bez rankingu FIDE
I m. – 100 zł, II m – 70 zł, III m – 50 zł - przy udziale minimum 6 zawodników.
f) Seniorzy od 60 roku życia (rok ur. 1953 i starsi)
I m – III m - nagrody rzeczowe i dyplomy
Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

Liczba miejsc ograniczona do 100 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021