Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT
Turnieju Ostatniej Szansy – Łazy k/Koszalina 09-16.11.2013r.


1/ ORGANIZATOR:
Na zlecenie Polskiego Związku Szachowego: Zachodniopomorski Związek Szachowy.
www.zzszach.man.koszalin.pl,

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
09.11-16.11.2013r.
Turniej zostanie rozegrany w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe FALA 1
76-032 Łazy k/Koszalina , ul. Gościnna 5, zachodniopomorskie, www.fala1.pl,
Przyjazd w dniu 09.11.2013 r. (sobota) - biuro zawodów czynne od godz. 14.00
Odprawa techniczna w dnu przyjazdu o godzinie 20.30

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy, którzy dotychczas nie uzyskali awansu do Mistrzostw Polski Juniorów na rok 2014, posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZSzach, będący członkami klubów zrzeszonych w PZSzach. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:
- posiadanie aktualnej licencji PZSzach, terminowe nadesłanie zgłoszenia,
- potwierdzenie udziału zawodnika w biurze zawodów do rozpoczęcia odprawy
technicznej, oraz wniesienie opłaty startowej i organizacyjnej w wysokości 80 zł oraz opłaty klasyfikacyjno- rankingowej 20 zł dla turniejów klasyfikowanych w
rankingu FIDE - łącznie 100 zł. Dla turniejów nie zgłoszonych do FIDE /grupy D-9 i C9/ 10 zł – łącznie 90 zł.
Startowe wraz z opłatą organizacyjną oraz klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacać wyłącznie na konto Polskiego Związku Szachowego: 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 49 w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów
NRB 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Uwaga: organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej, organizacyjnej i K-R !!!

4/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje Marian Kanarek
e-mail: markan56@wp.pl - dodatkowe informacje: tel. 505 171 279 w godz.16-20
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, przynależność klubową oraz numer licencji zawodnika, a także zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia – również osób towarzyszących.
Termin zgłoszeń upływa 20.10. 2013 r.

5/ TERMINARZ ROZGRYWEK:
09.11.2013 – sobota Odprawa techniczna o godz. 20.30
10.11.2013 – niedziela Runda I - godz. 9.00
11.11.2013 – poniedz. Rundy II i III - godz. 9.00 i 15.00
12.11.2013 – wtorek Runda IV - godz. 9.00
13.11.2013 – środa Rundy V i VI - godz. 9.00 i 15.00
14.11.2013 – czwartek Runda VII - godz. 9.00
15.11.2013 – piątek Runda VIII - godz. 9.00
16.11.2013 – sobota Runda IX - godz. 9.00 – zakończenie ok. godz. 15.00

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:
We wszystkich grupach zawody będą rozegrane, w zależności od liczby zgłoszonych, systemem szwajcarskim lub rundowym, zgodnie z Regulaminem PZSzach.
Tempo gry 90’ na partię + 30” na każde posunięcie od początku partii.

7/ NAGRODY:
Awans do finałów Mistrzostw Polski uzyskają:
w grupach D-9 i C-9 zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 4,
w grupach D-11, C-11, D-13 i C-13 – zawodnicy zajmujący miejsca 1-2
Pozostali w kolejności zajętych miejsc uzyskają status zawodnika rezerwowego.
w grupach D-15, C-15, D-17 i C-17 zawodnicy z miejsc 1-3
Ponadto zawodnicy, którzy wywalczą awans do rozgrywek finałowych otrzymają puchary, dyplomy i nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 5 000 zł.

8/ ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Koszt pobytu w Ośrodku Wczasowym Centrum Fala 1 z wyżywieniem ( trzy posiłki) pokój 2-3 osobowy 504,00 zł od osoby (7 dni x 72 zł.) , pokoje 1 osobowe 700,00
Wszystkie pokoje z łazienkami i TV – dostęp do Internetu, płatne na konto :
Zachodniopomorski Związek Szachowy – Koszalin, ul. Piłsudskiego 90:
Numer : 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889
lub na miejscu po wcześniejszym uregulowaniu wpisowego.
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, należy kierować do
Pani Wiesławy Kanarek telefon/faks 94 34 02 509, kom. 513 291 476, e-mail markan56@wp.pl,
Dojazdy BUS – Koszalin - Łazy ( 5,00 zł) możliwość zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora – grupy zorganizowanej .

9/ INNE:
Równolegle do Turnieju Ostatniej Szansy dla osób towarzyszących
organizujemy:

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY
“ CENTRUM FALA 1 OPEN 2013 ”
ŁAZY 10.11-16.11.2013
Informacje na stronach i kalendarzach ogólnopolskich.

- Na odprawie technicznej wystarczająca jest obecność uprawnionego
przedstawiciela klubu.
- Każdy uczestnik przez cały pobyt musi przebywać pod opieką uprawnionej osoby
dorosłej.
- Za zdolność do gry oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają jednostki
delegujące (WZSzach, klub lub rodzice).
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Kierownik imprezy:
Marian Kanarek

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021