Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy
zaprasza na:

II MISTRZOSTWA POLSKI PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W SZACHACH SZYBKICH

Świdnica, 9-11 listopada 2013 r.

pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego

REGULAMIN MISTRZOSTW
1. Organizator

Organizatorami Mistrzostw są Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego
w Świdnicy oraz Miasto Świdnica.

2. Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w dniach 9-11 listopada 2013 r. Salą gry będzie Klub Bolko w Świdnicy (pl. Grunwaldzki 11).
W poszczególne dni odbędą się:
9 XI – III Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego (impreza towarzysząca).
10 XI - II Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.
11 XI - II Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego
w Szachach Szybkich.
11 XI - II Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania
Pozaszkolnego w Szachach Szybkich.

3. Harmonogram rund
9 XI
13:45 Odprawa techniczna i Otwarcie Turnieju
14:00 Runda I
14:35 Runda II
15:10 Runda III
15:45 Runda IV
16:20 Runda V
16:55 Runda VI
17:30 Runda VII
18:05 Runda VIII
18:35 Przerwa
19:00 Zakończenie Turnieju

10/11 XI
9:30 Odprawa techniczna
9:45 Otwarcie Mistrzostw
10:00 Runda I
10:35 Runda II
11:10 Runda III
11:45 Runda IV
12:20 Runda V
12:55 Runda VI
13:30 Runda VII
14:05 Runda VIII
14:40 Runda IX
15:10 Przerwa obiadowa
16:15 Zakończenie Mistrzostw
17:00 (10 XI) Zwiedzanie wybranych zabytków Świdnicy

4. Cel
Celami Mistrzostw są:
- popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz wśród pracowników placówek wychowania pozaszkolnego,
- wyłonienie mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego wśród drużyn, uczestników oraz wśród pracowników placówek,
- sportowa forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

5. Uczestnictwo
1) III Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni.
Zostanie rozegrany w dwóch grupach:
Grupa A: seniorzy oraz juniorzy starsi (1998 i starsi)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5016/
Grupa B: juniorzy do 14 lat (1999 i młodsi).
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_5017/
Wśród juniorów nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14, 10 oraz 8 lat.

2) II Drużynowe Mistrzostwa Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

Każda placówka wychowania pozaszkolnego z terenu Polski ma prawo wystawienia co najwyżej dwóch drużyn. Drużyny będą grać w czteroosobowych składach.

Zawodnicy muszą spełniać następujące kryteria dla poszczególnych szachownic:
I szachownica – junior (ur. 1995 lub młodszy),
II szachownica – junior (ur. 1999 lub młodszy),
III szachownica – junior (ur. 2003 lub młodszy),
IV szachownica – juniorka (ur. 1995 lub młodsza).
Na szachownicach I-III mogą grać dziewczęta.

Obok klasyfikacji generalnej będzie istniała klasyfikacja drużyn amatorskich. Za drużynę amatorską zostanie uznana tylko taka drużyna, której średni ranking w żaden sposób nie przekroczy 1600 punktów (ELO/PZSzach).

3) II Indywidualne Mistrzostwa Polski Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego
w Szachach Szybkich

W turnieju może wystąpić maksymalnie 8 osób reprezentujących jedną placówkę urodzonych
w 1995 roku lub młodszych. Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz w klasyfikacji amatorskiej (do rankingu 1600).

4) II Indywidualne Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Wychowawców Placówek Wychowania
Pozaszkolnego w Szachach Szybkich

W turnieju mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby reprezentujące jedną placówkę, w której są zatrudnione.

6. System rozgrywek
Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby rund oraz zmiany na system kołowy). Tempo gry to: 10 minut na zawodnika + 5 sekund bonifikaty na każdy ruch (lub 15 minut na zawodnika). Turnieje będą liczone do rankingu FIDE w szachach szybkich.

7. Koszty udziału
Wpisowe w turnieju drużynowym wynosi 40 zł od drużyny.
Wpisowe w turniejach indywidualnych wynosi 10 zł od zawodnika.

8. Nagrody
Nagrodami w Mistrzostwach będą:
- tytuły Mistrzów Polski Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szachach Szybkich na rok szkolny 2013/14,
- puchary, dyplomy oraz medale dla najlepszych drużyn (również w klasyfikacji drużyn amatorskich),
- puchary lub statuetki, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach wiekowych w turniejach indywidualnych
- dyplomy uczestnictwa w Mistrzostwach dla wszystkich drużyn oraz uczestników.

9. Sędzia
Sędzią głównym Mistrzostw będzie IA Rafał Siwik.

PROPONOWANE MIEJSCA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
OSiR - Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 - 30 zł za dobę od osoby.
Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31 - 35 zł za dobę od osoby.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3 - 21 zł za dobę od osoby.
MDK Świdnica może pośredniczyć w rezerwacji zakwaterowania oraz wyżywienia.

ZAPYTANIA ORAZ ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do Mistrzostw z wyszczególnieniem składów lub indywidualnych uczestników należy
przesłać na adres MDK Świdnica.
Koordynator Mistrzostw: Marcin Korzekwa, tel. 785 507 357, e-mail: gambitmdk@gmail.com
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
58-100 Świdnica, ul. Nauczycielska 2, tel./fax: 74 851 33 30

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021