Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny 1 turnieju międzynarodowego rozgrywanego systemem FLAMPARCK w Wałbrzychu

1 Organizatorzy: Wałbrzyski Ośrodek Kultury

2 Cele turnieju: Popularyzacja, promowanie i ożywienie środowiska szachowego z rejonu wałbrzyskiego, zapoznanie szachistów z nowym innowacyjnym systemem rozgrywki (F-K) wyłonienie zwycięzców

3 Warunki uczestnictwa w turnieju: Turniej ma charakter otwarty* oznacza to , że każdy bez względu na posiadaną kategorię , płeć czy przynależność klubową może wziąć w nim udział pod warunkiem uiszczenia wpisowego w wysokości 10zł. Zwolnione z tej opłaty są dzieci i młodzież urodzona w 1995 r. lub później oraz amatorzy nie posiadający rankingu szachowego (bk), którzy chcieli by spróbować swoich sił w rywalizacji z innymi.

4 Miejsce oraz termin rozgrywek:
26.10.2013 r.
Filia Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Piaskowa Góra ul. Broniewskiego 65a Wałbrzych

5 tempo oraz system gry:
Turniej zostanie rozegrany na dystansie 8 rund (4xbiałymi 4xczarnymi) tempo gry to 15min+5s/ruch. System gry FLAMPARCK ! **

6 Przyjmowanie zgłoszeń oraz plan turnieju:
Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie Paweł Kowalczyk nr 665 515 075 lub 667096960,
bądź w dniu zawodów
9:00 - 9:50 przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty startowej (wpisowego)
9:55-10:00 Oficjalne otwarcie turnieju
10:00 - rozpoczęcie 1 rundy
10:00 - 15:20 rozegranie wszystkich 8 rund turniejowych
15:30 - 15:40 Oficjalne zakończenie turnieju, uhonorowanie zwycięzców

7 Nagrody
System nagród :
a) Nagrody główne w kolejności za najwyższy ranking uzyskany ;
1. 500zł + puchar
2. 400zł
3. 300zł
4. 200zł
5. 150zł
6. 100zł
7. 50zł
8. 50zł
b) Nagrody dodatkowe za najlepszy uzyskany wynik punktowy procentowo ;
1. 70zł
2. 60zł
3. 50zł
4. 50zł
5. 50zł
6. 50zł
7. 40zł
8. 30zł
c) Nagrody dodatkowe za najwyższy ranking uzyskany TYLKO dla kobiet :
1. 60zł
2. 50zł
3. 40zł
d) Nagrody rzeczowe dla najlepszej trójki w 3 kategoriach wiekowych do lat 10 , 13 , 16 osobno dla chłopców i dziewczynek .
1. Nagroda rzeczowa + puchar + medal
2. Nagroda rzeczowa + medal
3. Nagroda rzeczowa + medal
W przypadku udziału więcej niż 20 juniorów i juniorek organizatorzy przewidują możliwość rozegrania równolegle osobnego turnieju tylko dla dzieci, w osbonej sali , pod warunkiem , że wszyscy rodzice/opiekunowie wyrażą taką chęć.

8. Sędziowanie:
Sędzią turnieju będzie sędzia klasy Fide (FA) Stefan Hałubek jego decyzje są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

9. Ogólne:
W turnieju obowiązują aktualne przepisy Fide i Pzszach .
Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek, napoje i możliwość zrobienia sobie kawy czy herbaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Dzieci i młodzież do lat 18 winny pozostać pod opieką osoby dorosłej.

10. Uwagi :
* "Turniej ma charakter otwarty" ze względu na możliwości ośrodka, gdzie zostanie rozegrany turniej ilość uczestników jest ograniczona do 100 graczy , decyduje kolejność zgłoszeń . Jeżeli do dnia 23.10.2013r zainteresowanie turniejem będzie wysokie , organizatorzy przewidują możliwość zwiększenia limitu uczestników turnieju.
** "FLAMPARCK !" System umożliwia kojarzenie zawodników o zbliżonym numerze startowym. Szczegółowe informacje o systemie Flamparck dostępne są pod adresem strony internetowej http://flampark.aires.pl
W przypadku oddania walkowera , punkt zdobyty w ten sposób nie będzie brany pod uwagę w żadnej z klasyfikacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021