Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


IV Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix PolkowicOrganizatorzy:
- Towarzystwo Miłośników Szachów „64” w Polkowicach.

- Polkowickie Centrum Animacji
- Gimnazjum nr 1 w Polkowicach

Termin i miejsce:
19 października 2013r., godz. 10.00-15.00
Gimzazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-101 Polkowice.

Cel:
- popularyzacja powiatu polkowickiego jako miejsca rozrywki intelektualnej,

- wyłonienie najlepszych szachistów regionu dolnośląskiego,

- wskazanie dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

- rozwój rywalizacji sportowej.

Zasady uczestnictwa:
- Prawo startu mają wszyscy miłośnicy szachów bez względu na płeć, wiek czy przynależność klubową oraz posiadaną kategorię,
- Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 9.30-9.50 oraz telefonicznie 695040623 (M. Jakubowski) lub na adres e-mail Towarzystwa: kontakt@tms64.polkowice.pl,
- Wpisowe: 5 zł od zawodnika,
- Członkowie TMSz „64” w Polkowicach oraz juniorzy są zwolnieni z wpisowego.

System i tempo rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w dwóch grupach na dystansie 9 rund:
- grupa A (OPEN); tempo 10min+5s,
- grupa B (rocznik 2000 i młodsi); tempo 10min+5s.
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego.

Klasyfikacja generalna:
Cały cykl składa się z 8 turniejów rozgrywanych po jednym w miesiącu od marca do grudnia (przerwa wakacyjna: lipiec i sierpień). W klasyfikacji generalnej punkty otrzymuje się za zajęte miejsce:
I miejsce - 50 punktów;
II miejsce - 45 punktów;
III miejsce - 42 punkty;
IV miejsce - 40 punktów;
V miejsce - 39 punktów; itd.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaje zawodnik, który uzyska najwięcej punktów, przy czym każdemu uczestnikowi odliczany jest jeden najgorszy wynik.

Nagrody:
W comiesięcznym turnieju zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz upominki. W klasyfikacji końcowej przewiduje się dla najlepszych zawodników puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021