Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE STREFY LUBUSKO – DOLNOŚLĄSKIEJ
DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

RADKÓW, 11-16.10.2013
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATOR
Dolnośląski Związek Szachowy, UKS GIECEK Radków, Gmina Radków
Kierownik zawodów: Kazimierz Szydełko tel. 695 707 593 e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl

CEL
Wyłonienie zawodników awansujących do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych do lat 12 i 14 oraz Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat.
Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród młodzieży.
Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych.

TERMIN I MIEJSCE
11.-16. października 2013 CAMP Radków przy Zalewie ul. Kolonia Leśna 2
Przyjazdy 11.10.2013 od godz. 14-tej, kolacja o 18:30.
Odprawa techniczna o 20:00

UCZESTNICTWO
Prawo startu mają obywatele polscy (oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce). Dodatkowe miejsca w rozgrywkach mają zawodnicy, którzy w bieżącym roku w finałach uzyskali co najmniej 50% punktów (starszy rocznik) lub 40% punktów (młodszy rocznik).
Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

SYSTEM ROZGRYWEK
Mistrzostwa rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujących w grupie. Przy udziale 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określa sędzia główny.
Grupy wiekowe:
a) dziewczęta do lat 9 (rocznik 2004 i młodsze);
b) chłopcy do lat 9 (rocznik 2004 i młodsi);
c) dziewczęta do lat 11 (roczniki 2002 i 2003);
d) chłopcy do lat 11 (roczniki 2002 i 2003);
e) dziewczęta do lat 13 (roczniki 2000 i 2001);
f) chłopcy do lat 13 (roczniki 2000 i 2001);
g) chłopcy do lat 15 (roczniki 1998 i 1999);
h) chłopcy do lat 17 (roczniki 1996 i 1997);
Turnieje w różnych grupach wiekowych – w przypadku mniejszej liczby zawodników – nie będą łączone.
Tempo gry - 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.
Obowiązują aktualne przepisy FIDE. Obowiązuje zakaz zgadzania się remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.
Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut od rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
Wszystkie grupy zostaną wysłane do oceny rankingowej FIDE, jeżeli zostaną spełnione niezbędne do tego warunki.

OPŁATY
Opłata klasyfikacyjno–rankingowa PZSzach. w wysokości 20zł (tylko w grupach do 9, 15 i 17 lat), płatna na miejscu zawodów. Wpisowe w wysokości 20 zł płatne na miejscu zawodów (tylko w grupach do 9, 15 i 17 lat).

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Pokój 2-3-osobowy 72 zł/osobodzień x 5 dni = 360zł
Pokój 1-osobowy 90 zł/osobodzień x 5 dni = 450zł
Pokoje posiadają łazienkę i Internet w gniazdku (trzeba posiadać własny kabel RJ45)
Opłaty za pobyt proszę dokonywać przelewem na konto w terminie do 4.10.2013
UKS GIECEK Radków; ul. Handlowa 11, 65-420 Radków
nr konta: 27 1020 5112 0000 7702 0107 1760
W wyjątkowych sytuacjach, informując kierownika zawodów, można dokonać opłaty gotówkowej w dniu przyjazdu po uprzednim zgłoszeniu ilościowym ilości osób do dnia 4.10.2013.
REZERWACJA NOCLEGÓW
Zgłoszenia ilościowe na zakwaterowanie i wyżywienie z podaniem rezerwacji pokoi przyjmuje do dnia 4.10.2013 kierownik zawodów Kazimierz Szydełko e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl tel. 695-707-593.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia proszę wysyłać do sędziego głównego: Aleksander Sokólski e-mail: asokolski@gmail.com tel. 883-976-476 lub poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie www.dzszach.pl

NAGRODY
AWANS DO FINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI W 2014 ROKU - uzyskuje po 4 najlepszych zawodników w grupach do lat 11, 13, 15, 17, a do lat 9 awansuje po 6 najlepszych zawodników.
Puchary dla zwycięzców grup oraz medale, dyplomy za miejsca I - III.
Nagrody rzeczowe za miejsca I – VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów.
za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.
ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021