Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Turniej Szachowy z okazji 730 Rocznicy Nadania Praw Miejskich
Lubsko 06.10.2013
I. CEL:
 Popularyzacja i wzrost zainteresowania szachami,
 integracja środowiska szachowego,
 odkrywanie talentów szachowych wśród młodzieży,
 pokazanie młodzieży innych form spędzenia wolnego czasu,
 rywalizacja sportowa
II. ORGANIZATORZY:
 Lubski Klub Szachowy „CAISSA” Lubsko
 Lubski Dom Kultury
III. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 Waldemar Szylko Tel. 533218390 e-mail damka6@o2.pl
IV. MIEJSCE I TERMIN:
 Lubski Dom Kultury pl. Jana Pawła II 1 w Lubsku
 Termin – 06.10.2013
V. ZAPISY
W dniu zawodów do godz. 9.45
Na stronie chessarbiter
e-mail: Mar.Kucharski@wp.pl
VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO I PRZEPISY GRY:

 13 rund, systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par,
 pierwsze 6 rund – szachy szybkie- 15 min. Następne 7 rund ( 9 w przypadku startu 40 i więcej uczestników ) szachy błyskawiczne.
 w turnieju obowiązują aktualne przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach.
 wszystkie problemy winny być załatwiane polubownie w duchu FAIR PLAY i motta FIDE „GENS UNA SUMUS”
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 miejsce I – 300,zł
 miejsce II – 200 zł
 miejsce III – 150 zł
 miejsce IV – 100 zł
 miejsce V – 50 zł
 najlepsza zawodniczka – 50 zł
 najlepszy junior do lat 12, 14, 16 – pierwszy puchar, drugi i trzeci nagrody rzeczowe.
 nagrody mogą wzrosnąć ( w zależności od ilości uczestników )

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
 wpisowe do turnieju seniorzy - 20, zł, juniorzy 10 zł, juniorzy do lat 12 - 5 zł.
 Członkowie LKSz CAISSA – seniorzy – 10 zł, juniorzy – bezpłatnie.
 ilość miejsc ograniczona,
IX. SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: Mariusz Kucharski – sędzia szachowy klasy państwowej
X. SPRAWY RÓŻNE
- Uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w zawodach udział na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed i w czasie trwania zawodów, następstwem czego będzie nie dopuszczenie lub wykluczenie z zawodów
Z szachowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021