Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III ARCYMISTRZOWSKI TURNIEJ SZACHOWY KOBIET
im. KRYSTYNY HOŁUJ-RADZIKOWSKIEJ


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Termin i miejsce rozgrywek
Termin: 28.09-6.10.2013
Sala gry: KSz Polonia Wrocław, ul. Wita Stwosza 37-38, Wrocław

Honorowy Patronat Turnieju
Wojewoda Dolnośląski Marek Aleksander Skorupa

Organizatorzy
KSz Polonia Wrocław, Polski Związek Szachowy, Dolnośląski Związek Szachowy

Dyrektor turnieju
WGM Jolanta Zawadzka
e-mail: zawadzka.jola@gmail.com

Sędzia Główny
IA Aleksander Sokólski
e-mail: asokolski@gmail.com

Oficjalna strona Turnieju
www.wgmradzikowska.pl

Program turnieju
Przyjazd zawodniczek 27.09.2013 r. (piątek)
Odprawa techniczna i losowanie 27.09.2013 r. - godz. 20.00 - sala gry
(istnieje możliwość nie uczestniczenia w odprawie technicznej, ale wymaga to wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania akceptacji).
Uroczyste otwarcie 28.09.2013 r. – godz. 14.30
I runda 28.09.2013 r. - godz. 15.00.
II runda 29.09.2013 r. - godz. 15.00
III runda 30.09.2013 r.- godz. 15.00.
IV runda 01.10.2013 r. – godz. 15.00.
V runda 02.10.2013 r. - godz. 15.00
VI runda 03.10.2013 r. - godz. 15.00.
VII runda 04.10.2013 r. - godz. 15.00.
VIII runda 05.10.2013 r. – godz. 15.00
IX runda 06.10.2013 r. - godz. 10.00
Uroczyste zakończenie 06.10.2013 r. - godz. 16.00

System rozgrywek i tempo gry.
Turniej rozgrywany systemem kołowym, na dystansie - 9 rund.
Tempo gry: 90 min/40pos. + 30 min na dokończenie oraz po 30 sek. bonifikaty za każdy ruch od początku partii.

Nagrody
Pula nagród: 12000 PLN
1 miejsce – 4000 PLN
2 miejsce – 3000 PLN
3 miejsce – 2000 PLN
4 miejsce – 1500 PLN
5 miejsce – 1000 PLN
Nagroda dodatkowa za najpiękniejszą partię turnieju – 500 PLN
* Wymienione nagrody nie uwzględniają podatków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem od nagród powyżej 760 PLN pobierany jest podatek w wysokości 10%.

Nagrody nie są dzielone. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o kolejności miejsc w tabeli turniejowej decydują kryteria dodatkowe.
- punktacja Sonnenborna- Bergera
- System Koya
- liczba zwycięstw
- bezpośredni pojedynek.

Informacje Techniczne
1. Obowiązują aktualne „Przepisy Gry FIDE”.
2. Spóźnienie na rundę większe niż 15 minut od jej rozpoczęcia oznacza porażkę zawodnika.
3. Zawodniczki nie mogą proponować i zgadzać się na remis przed wykonaniem 40 posunięcia czarnych, z wyjątkiem trzykrotnego powstania tej samej pozycji.

Warunki uczestnictwa i zakwaterowania
Zawodniczki otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie według indywidualnie uzgodnionych warunków.

Obowiązki zawodniczek
Zawodniczki są zobowiązane do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju. Odstępstwo od tej zasady tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia i akceptacji dyrektora turnieju.
Zawodniczki ubezpieczają się we własnym zakresie.

Kontakt z klubem
Artur Czyż - Artur.Czyz@polonia.wroclaw.pl

Inne
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w Komunikacie.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021