Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„IV Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach” – Łagów Lubuski 2013r.
z wycieczką do BERLINA.

CEL.
Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach na 2013r. Stowarzyszenia „Idea”.
Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
Umożliwienie udziału w zawodach osobom starszym niepełnosprawnym.

FINANSOWANIE.
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków PFRON w Zielonej Górze.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Zielona Góra.
Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin
z 1% podatku od osób fizycznych.

UCZESTNICY TURNIEJU.
W turnieju uczestniczą osoby niepełnosprawne oraz sprawne do 30% uczestników. O przyjęciu do mistrzostw zadecyduje wysokość rankingu FIDE lub PZSz. W pierwszej kolejności zapewnia się miejsce w liście startowej zawodnikom z Województwa Lubuskiego bez względu na posiadany ranking FIDE lub PZSz. Ustala się 30 osobowy limit miejsc w mistrzostwach.

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
Turniej klasyczny – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 11 rund z tempem 1 h na partię dla zawodnika. Rozgrywki nie są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. Kojarzenie par komputerowe. Nie obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Nagrody rzeczowe oraz do rozlosowania finansowe + puchary.

MIEJSCE I TERMIN.
Ośrodek Wczasowy „Defka” Grażyna Sztabska 66-220 Łagów Lubuski ul. Chrobrego 13 tel. 68 3412153 www.defka.com.pl. Termin zawodów 29.09-04.10.2013r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00 (w dniu przyjazdu tj. 29 września br.).

WARUNKI UDZIAŁU.
Impreza limitowana dla 30 osób z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych.
Organizator pobiera odpłatności od 30 osób zakwalifikowanych do udziały w mistrzostwach po 235,- zł. od zawodnika + 110,- zł za wycieczkę do Berlina (proszę w zgłoszeniu zadeklarować chęć wyjazdu lub rezygnację z wycieczki – wyjazd zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się minimum 30 osób)
Osoby przyjęte poza limitem (5 miejsc) wpłacają 450,- zł
Odpłatność bez wyżywienia i zakwaterowania po 150,- zł od zawodnika.
Osoby towarzyszące wpłacają 370,- zł. warunek, że będą wolne miejsca w O.W.”Defka”.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@poczta.wp.pl w terminie do 15 września 2013r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon do kontaktu, aktualny ranking FIDE, datę urodzenia i godzinę prognozowanego przyjazdu do Łagowa Lub. w dniu 29 września 2013r. Tylko osoby przyjęte do turnieju otrzymają w terminie do 20 września br. listowne ZAPROSZENIE do udziału w turnieju i po tym terminie należy dokonać wpłaty za turniej. Brak potwierdzenia od organizatora oznacza nie przyjęcie osoby zgłoszonej, do udziału w zawodach.

INNE USTALENIA
W przypadku stwierdzenia, iż osoba zgłaszająca się zalega w opłaceniu składek członkowskich łącznie z 2013r. – to takie zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone z przyczyn formalnych. Składkę można wpłacać na konto PCSzN „Idea”:w PKO BP S.A. O/Swiebodzin nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.

UWAGI KOŃCOWE
Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
W ramach pobytu organizator zapewnia noclegi ( pokoje dwuosobowe i jednoosobowe) i trzy posiłki dziennie.
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
Obowiązki koordynatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr 603 196 498
Hotel „Defka” posiada bariery architektoniczne. W większość pokoi nie ma toalety i łazienki, które są na korytarzu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu i jego ostateczną interpretację Zapraszamy do udziału w turnieju.

Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021