Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY DZIECI
Z OKAZJI „WRZEŚNIA JELENIOGÓRSKIEGO” JELENIA GÓRA

28 września 2013


1. Organizator
✔ Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra
✔ Międzyszkolny Ośrodek Sportu
✔ Urząd Miasta Jelenia Góra

2. Cele
✔ popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
✔ umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych
✔ nawiązanie kontaktów między zawodnikami
✔ promowanie miasta Jeleniej Góry

3. Termin
28 września 2013 (sobota)

4. Miejsce gry
Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze, ul. Moniuszki 9

5. Grupy rozgrywkowe
✔ grupa A - dzieci do lat 12 (urodzone w 2001 roku i młodsze)
✔ grupa B - dzieci do lat 10 (urodzone w 2003 roku i młodsze)
✔ grupa C - dzieci do lat 8 (urodzone w 2005 roku i młodsze)
✔ grupa D - dzieci do lat 7 (urodzone w 2006 roku i młodsze)

W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.

6. Tempo gry
7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 15 minut na partię na zawodnika

7. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi, losowanie. Zawodnik może spóźnić się 5 minut na rundę.

8. Warunki uczestnictwa
✔ W turnieju mogą brać udział wszystkie chętne dzieci, spełniające kryteria wiekowe określone w pkt. 5.
✔ Za zgodą organizatora możliwy jest start w grupie dzieci starszych.
✔ Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
✔ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
✔ Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

9. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł.

10. Nagrody
✔ grupy A, B
• puchary za miejsca I-III wśród dziewcząt i chłopców
• nagrody za miejsca IV-VI
• dyplomy dla wszystkich uczestników
• poczęstunek dla wszystkich uczestników
• w przypadku wysokiej frekwencji pula nagród może zostać zwiększona

✔ grupy C, D
• puchary za miejsca I-III wśród dziewcząt i chłopców
• upominki dla wszystkich uczestników
• dyplomy dla wszystkich uczestników
• poczęstunek dla wszystkich uczestników

11. Terminarz
08:30 - 09:30 weryfikacja zgłoszeń
09:45 - 12:15 runda I, II, III, IV
przerwa na poczęstunek
12:30 - 14:30 runda V, VI, VII
14:45 - zakończenie turnieju

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

12. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres: wj2013@jelonka.jgora.pl lub telefonicznie 697 763 713 oraz 883 792 249 (883 SZACHY). Wpłata wpisowego na konto:
Klub Szachowy Jelonka, ul. Złotnicza 12, 58-500 Jelenia Góra
Credite Agricole Bank Polska SA
40 1940 1076 3093 0526 0000 0000

lub gotówką przy weryfikacji zgłoszeń. Zgłoszenia będą aktualizowane na stronie internetowej jelonka.jgora.pl/turnieje/2013/wj/

13. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021