Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI DO LAT 8

O PUCHAR DYREKTORA PASAŻU GRUNWALDZKIEGO

PATRONAT: Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

CEL ZAWODÓW: Popularyzacja wśród dzieci gry w szachy.

ORGANIZATOR: Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” Wrocław, Pasaż Grunwaldzki, Robert Korpalski.

TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się 28.09.2013 (sobota) w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22.

PROGRAM ZAWODÓW: 9.00 – 9.50 potwierdzenie zgłoszeń; 10.00 rozpoczęcie turnieju; około 14.15 planowane zakończenie zawodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA: W turnieju prawo startu mają dzieci rocznik 2005 roku lub młodsze z terenu Wrocławia i okolic lub należące do wrocławskich klubów szachowych.

SYSTEM ROZGRYWEK: W ramach Mistrzostw zostaną rozegrane osobne turnieje dla dziewcząt i chłopców. Turnieje będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na zawodnika.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmuje trener szachowy Robert Korpalski, tel. 606-812-885, e-mail: robert.korpalski@wp.pl w terminie do dnia 26 września 2013. Prosimy podać w zgłoszeniu: imię i nazwisko dziecka, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, przedszkole lub szkołę, nazwisko instruktora szachowego i klub szachowy.

SERWISY TURNIEJOWE: Chłopcy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_4218/ Dziewczęta: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2013/ti_4219/ Do turnieju można zgłaszać się również poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisach turniejowych. Wyniki na bieżąco będą aktualizowane w Internecie i dostępne na stronach: www.muks.vel.pl i www.dzszach.pl.

NAGRODY: Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują puchary. Medale, dyplomy i nagrody otrzyma 3 pierwszych chłopców oraz 3 pierwsze dziewczynki. Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymają na zakończeniu dyplomy oraz upominki.

SPRAWY RÓŻNE: Opiekę nad dziećmi w trakcie zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzili dzieci.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021