Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW
W SZACHACH KLASYCZNYCH

Żarów, 21-22.09.2013r.
Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:
• Dolnośląski Związek Szachowy
• Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
• Klub szachowy Goniec Żarów

2. Termin i miejsce rozgrywek:
21-22.09.2013 r. (sobota-niedziela)
Hala Sportowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

3. Uczestnictwo:
W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska, startujący
w następujących grupach wiekowych:
D-9 dziewczęta do 9 lat (2004 i młodsze)
C-9 chłopcy do 9 lat (2004 i młodsi)
D-11 dziewczęta do 11 lat (2002 i młodsze)
C-11 chłopcy do 11 lat (2002 i młodsi)
D-13 dziewczęta do 13 lat (2000 i młodsze)
C-13 chłopcy do 13 lat (2000 i młodsi)
D-15 dziewczęta do 15 lat (1998 i młodsze)
C-15 chłopcy do 15 lat (1998 i młodsi)
D-17 dziewczęta do 17 lat (1996 i młodsze)
C-17 chłopcy do 17 lat (1996 i młodsi)

Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem niedopuszczenia do mistrzostw.

4. Wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu.
Osoby zgłoszone po 20.09.2013 płacą wpisowe większe o 10 zł.

5. Zgłoszenia:
W serwisach turniejowych:
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - DZIEWCZĘTA do 9 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - DZIEWCZĘTA do 11 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - DZIEWCZĘTA do 13 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - DZIEWCZĘTA do 15 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - DZIEWCZĘTA do 17 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - CHŁOPCY do 9 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - CHŁOPCY do 11 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - CHŁOPCY do 13 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - CHŁOPCY do 15 lat
Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych - CHŁOPCY do 17 lat
lub e-mailem na adres: sport@centrum.zarow.pl z podaniem danych: imię nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejsce zamieszkania.

6. System rozgrywek, tempo gry:
6.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.
6.2. Tempo gry: 30 min +30 s na posunięcie, w grupach najmłodszych 60 minut na partię dla zawodnika.
6.3. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego głównego na indywidualny wniosek zawodnika (opiekuna) z obowiązku zapisu partii mogą zostać zwolnieni najmłodsi uczestnicy. W takim przypadku zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.
6.4. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem pierwszych 30 posunięć.
6.5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, losowanie. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.
6.6. Zawodnik może się spóźnić na rundę maksymalnie 15 min., na rundę V – 30 minut – decyduje czas który upłynął na zegarze.
6.7. Zawodnicy, którzy grali swoje partie pełne 2 godziny mają prawo do 5 min. przerwy.

7. Harmonogram turnieju.
21.09.2013 sobota
8:30 - 9.40 - Przyjęcie uczestników (potwierdzenie udziału)
9.55 Uroczyste otwarcie mistrzostw
10.00 - 12.00 I runda
12.00 - 14.00 II runda
14.00 - 15.00 przerwa obiadowa
15.00 - 17.00 III runda
17.00 - 19.00 IV runda
22.09.2013 niedziela
9.00 - 11.00 V runda
11.00 - 13.00 VI runda
13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 VII runda
16.30 - Uroczyste zakończenie mistrzostw

8. Nagrody:
Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsce II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla najlepszych zawodników w zależności od ilości startujących osób w poszczególnej kategorii wiekowej. Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- w trakcie trwania zawodów będzie czynna kawiarnia. Istnieje również możliwość wykupienia obiadów (sobota, niedziela) w stołówce Gimnazjum (200 m obok sali gry) w cenie 10 zł za zestaw (zupa + drugie danie). Wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.
- uczestnicy chcący skorzystać z zakwaterowania w Żarowie proszeni są indywidualnie do zgłoszenia rezerwacji noclegów do dnia 17.09.2013r.

Kontakt: www.zar-med.pl, tel./fax 74 858 03 99. „Żar-Med” ul. Słowackiego 6, Żarów.

Dla osób biorących udział w Mistrzostwach zakwaterowanie wraz ze śniadaniem i kolacją wynosi 65 zł od osoby za dobę (pokoje 3–4 osobowe).

10. Sprawy organizacyjne i inne:
- sprzęt szachowy zapewnia organizator;
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora;
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie;
- kierownik turnieju: Artur Adamek, tel. 693 931 778

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021