Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR KRÓLA PUSZCZY PISKIEJ
„DNI RUCIANEGO-NIDY 26-28.07.2013”

I. ORGANIZATORZY
 Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
 Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Maskulińskie
 Dom Kultury w Rucianem-Nidzie
 Koło szachowe przy Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

II. CEL TURNIEJU
- rekreacja oraz poznanie walorów turystycznych Rucianego-Nidy i okolic, promocja miasta,
- popularyzacja szachów wśród mieszkańców Gminy Ruciane-Nida,
- konfrontacja szachistów z regionu Warmii i Mazur oraz integracja braci szachowej.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w Sobotę 27 lipca 2013r. w sali konferencyjnej zabytkowej
Wyłuszczarni Nasion im. Zdzisława Borońskiego w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej 1.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
System szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe. Obowiązują przepisy gry FIDE.
Tempo gry : 15 min. na partię dla zawodnika.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się
w miejscu rozgrywek do godz. 10.30 oraz opłacą wpisowe w wysokości:
 Seniorzy – 25 zł
 Weterani (ur. 1953 i starsi) – 20 zł
 Zawodnicy z Rucianego-Nidy, kobiety oraz młodzież do lat 18 – 10 zł
Grupa zawodników z jednego klubu licząca minimum 5 osób – 5 zł zniżki dla każdego zawodnika (pod warunkiem zgłoszenia udziału w terminie do 25.07.2013r).

VI. NAGRODY
Nagrody główne Nagrody dodatkowe
I miejsce – 300 zł Najlepszy zawodnik o rankingu PZSzach ≤ 1800 50 zł
II miejsce – 250 zł Najlepszy zawodnik bez kategorii szachowej 50 zł
III miejsce – 200 zł Najlepsza kobieta 50 zł
IV miejsce – 150 zł Najlepszy weteran 50 zł
V miejsce – 100 zł Najlepszy junior do 18 lat 50 zł
VI miejsce – 80 zł Najlepszy junior z gminy Ruciane-Nida 50 zł
VII miejsce – 70 zł Najlepszy zawodnik z gminy Ruciane-Nida 50 zł
VIII miejsce – 50 zł Nagroda losowana 50 zł
Nagrody specjalne w klasyfikacji leśników.
Można otrzymać tylko jedną nagrodę (nie dotyczy nagrody losowanej).
Wszystkie nagrody zostaną przyznane bez względu na ilość uprawnionych zawodników w danej kategorii.
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest podanie organizatorom numeru PESEL lub NIP.

VII. SPRAWY RÓŻNE
a. Sprzęt do gry zapewnia organizator,
b. Organizator zapewnia drobny poczęstunek, serwis kawowy oraz napoje,
c. Możliwość taniego noclegu przed Grand Prix Biskupca, zamówienia do 24.07.2013,
d. Kontakt, zgłoszenia: Paweł Orłowski tel. 665-654-949, e-mail: ori49@wp.pl
e. Turniej zaliczany do klasyfikacji Grand-Prix woj. Warmińsko-Mazurskiego 2013.

ZAPRASZAMY DO GRY ORGANIZATORZY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021