Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH

61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4a
tel. 61 877 57 19 fax 61 876 71 00
Konto bankowe: PKO-BP IV Odział Poznań 83102040270000160202949964
Regon 630576264 NIP 782-14-18-603

Szachowe Lato Poznań 2013
WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Poznań, ul. Głogowska 26, 13 - 21 lipca 2013 r.

Komunikat Organizacyjny nr 1
Organizatorzy:
• UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH
• Klub Szachowy LECH-WSUS
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Sponsorzy:
• URZĄD MIASTA POZNANIA
• POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Warszawie
• WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w Poznaniu
• Europoseł Filip Kaczmarek
• inni

Komitet Honorowy:
• Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania
• Michał Iwaszkiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
• Jolanta Ruła - Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
• Filip Kaczmarek - Europoseł

Komitet Organizacyjny:
• Małgorzata Napierała
• Barbara Ryszkiewicz
• Janusz Woda
• Jacek Woda - Dyrektor WSUS
• Marian Kossowski - Zastępca Dyrektora WSUS ds. Administracji

Komisja Sędziowska:
• Małgorzata Napierała - sędzia główny Festiwalu
• Barbara Ryszkiewicz
• Janusz Woda, IA


TURNIEJE:
OPEN
dla wszystkich chętnych szachistów

System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim; turniej zgłoszony do FIDE
Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć, następnie 30 minut na dokończenie partii i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, poczynając od pierwszego, z akumulacją zaoszczędzonego czasu.

Startowe: - 110 zł – seniorzy,
- 85 zł – kobiety, juniorzy do lat 18 lat, weterani - szachiści powyżej lat 60, szachiści niepełnosprawni
IM, WIM oraz zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.300 pkt. – odpowiednio 85 i 65 zł.
GM, WGM i zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2.450 pkt. - zwolnieni z tej opłaty.
W kwocie startowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach.

Nagrody finansowe (brutto):
• 3 główne za czołowe miejsca w turnieju, w tym: I - 2.250 zł, II – 1.200 zł, III – 750,00

Nagrody rzeczowe
• główne od 4 do 10 miejsca w turnieju
• po 1 dla najlepszych uczestników w grupach rankingowych do 2000, 1800 i 1600 pkt. ELO oraz dla najlepszego uczestnika bez ELO
• po 1 dla najlepszych juniorek i juniorów starszych (15-18 lat) i młodszych (do lat 14) oraz kobiet (pow. 18 lat) i weteranów.
Lista dalszych nagród zostanie opublikowana przed III rundą rozgrywek; wysokość nagród uzależniona od liczby startujących oraz hojności sponsorów,
Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę.

UWAGA:
Nagrody, których wartość przekroczy 760 zł podlegają opodatkowaniu ryczałtem
w wysokości 10 %, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych.

JUNIORZY
Turniej o charakterze klasyfikacyjnym, dla juniorów obu płci do lat 18 (rocznik 1995 i młodsi)

System rozgrywek: 9 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 30 posunięć na 1 godzinę oraz po 0,5 godziny na dokończenie partii.
Klasyfikacja końcowa: oddzielna dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych do 10, 12 i 14,18 lat.
Startowe: 50 zł.
Nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników, którzy rozegrają wszystkie partie i wezmą udział w uroczystym zakończeniu Szachowego Lata ‘2013.


Zgłoszenia i startowe

Zgłoszenia należy przesyłać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2013 r.
na adres Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących, 61-127 Poznań,
ul. Bydgoska 4a. Zgłoszenia via e-mail na adresy:
skaut4@ewan.pl względnie aqua@wzszach.poznan.pl
prosimy tytułować – „Szachowe Lato 2013”.

Wzór ZGŁOSZENIA – Karty Uczestnika – p. załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Do zgłoszenia pisemnego należy dołączyć kserokopię, a do internetowego skan, dowodu wpłaty startowego oraz należności za zakwaterowanie i żywienie w niżej wymienionym Ośrodku na konto bankowe:
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących
PKO BP POZNAŃ 83 1020 4027 0000 1602 0294 9964
(z dopiskiem: Szachowe Lato 2013)
Wpłaty przelewem na konto tylko do dnia 28.06.2013 r.,
po tym terminie tylko gotówką w Ośrodku do dnia 12.07
lub w Sekretariacie Festiwalu 13.07.2013 r.


UWAGI:
Startowe po 5.07.2013 r. wzrasta o 10 zł, a w razie zgłoszenia w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub zmiany w tym dniu grupy turniejowej o 20 zł.
Organizatorzy nie przewidują odprawy technicznej - każdy z zawodników ma obowiązek przesłać do 12.07.2013 r. lub wypełnić na miejscu Kartę Uczestnika (najpóźniej do godz. 13:00 w dniu rozpoczęcia Festiwalu).

Zapraszamy do urlopowego pobytu w Poznaniu - zwiedzania Grodu Przemysława i okolic oraz korzystania z urządzeń sportowych zlokalizowanych nad słynnym w świecie jeziorem Malta, umożliwiających aktywny wypoczynek w pięknej scenerii.
W Regulaminie Festiwalu, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez FIDE, znajdą się dwa bardzo ważne przepisy:
- spóźnienie zawodnika na partię – do 15 minut,
- wyrażenie zgody na propozycję remisową partnera będzie dopuszczalne dopiero po wykonaniu 30 posunięcia przez czarne.

Zakwaterowanie i żywienie
Uczestnicy zgłoszeni do 5.07.2013 r. mogą uzyskać bardzo korzystne cenowo, zwłaszcza dla zorganizowanych grup szkolnych, zakwaterowanie i żywienie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, w wieloosobowych pokojach częściowo z piętrowymi łóżkami, położonym w odległości ok. 15 minut jazdy tramwajem linii nr 6 z Ronda Śródka do Mostu Dworcowego (ok. 150 m od sali gry).
Łączny koszt pobytu w Ośrodku za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 450 zł w przypadku co najmniej 35 osób korzystających z wyżywienia; za samo zakwaterowanie 250 zł. Ilość miejsc w Ośrodku dla uczestników Festiwalu jest ograniczona i wynosi około 50.
O zakwaterowaniu w Ośrodku decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat na konto Organizatora Uzyskanie zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku po 5.07.2013 nie będzie możliwe.
Bliższych informacji o zakwaterowaniu i wyżywieniu udziela Małgorzata Napierała, tel. kom. 604 554 219; e-mail: skaut4@ewan.pl .
Uczestnicy nie zakwaterowani w ww. Ośrodku względnie zgłaszający udział w Festiwalu po
5.07.2013 r. mogą załatwić zakwaterowanie samodzielnie w licznych hotelach poznańskich i innych obiektach oraz w kwaterach prywatnych, o zróżnicowanym standardzie "na każdą kieszeń", poprzez:
BIURO ZAKWATEROWANIA PH-U „PRZEMYSŁAW” Sp. z o.o.
60-734 Poznań, ul. Głogowska 16, tel. (0.61) 866 35 60, 866 39 83, 865 806; faks 866 51 63,
http://www.przemyslaw .com.pl lub http://www.noclegi-poznan.pl
e-mail: rezerwacja@przemyslaw.com.pl

W zakresie żywienia - bogata oferta w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry - w lokalu Mc Donalds przy ul. Głogowskiej 14, innych lokalach gastronomicznych oraz w bufecie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych.

Za Komitet Organizacyjny
Małgorzata Napierała


Załącznik nr 1

TERMINARZ
Szachowego Lata Poznań 2013

Piątek 12.07.2013 r. kwaterowanie uczestników spoza Poznania


Sobota 13.07 w godz.
11:00 - 13:00 przyjmowanie ostatnich zgłoszeń w Sekretariacie Festiwalu obok sal gry (osoby zgłaszające się później rozpoczną grę od II rundy)
godz. 14:00 opublikowanie list startowych
godz. 15:30 otwarcie Szachowego Lata ‘2013
godz. 16:00 I runda
Niedziela 14.07 godz. 16:00 II runda
Poniedziałek 15.07 godz. 16:00 III runda
Wtorek 16.07 godz. 16:00 IV runda
Środa 17.07 godz. 16:00 V runda
Czwartek 18.07 godz. 16:00 VI runda
Piątek 19.07 godz. 16:00 VII runda
Sobota 20.07 godz. 16:00 VIII runda
Niedziela 21.07 godz. 10:00 IX runda
godz. 16:00 zakończenie Festiwalu


Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE - Karta Uczestnika
Szachowego Lata Poznań 2013

Turniej (zaznaczyć wybraną grupę): OPEN JUNIORZY
Nazwisko i imię:
Klub:
Data urodzenia: Tytuł lub kategoria szachowa:
Ranking FIDE: Ranking krajowy:
Adres domowy z kodem pocztowym:
Telefon: E-mail:
Kwota startowego: Data wpłaty startowego:
Rezerwuję miejsce zakwaterowania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:
- z wyżywieniem, w dniach: …… .07.2013 r.
- bez wyżywienia, w dniach: …… .07.2013 r.


Podpis …………………………………


UWAGA: Zgłoszenie zbiorcze dla grupy uczestników powinno zawierać wszystkie ww. dane
i być podpisane przez prezesa/dyrektora i księgowego klubu/szkoły.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021