Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin turnieju „Mistrzostwa Gostynina w szachach szybkich 2013”

pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego

1. Organizator
Szachowy Uczniowski Klub Sportowy „GOSTMAT 83” w Gostyninie.

2. Cele
a) popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) wyłonienie mistrza Gostynina w szachach szybkich na rok 2013 w kategorii seniorów i juniorów,
c) promocja miasta Gostynina.

3. Termin i miejsce
06.07.2013 r., Zamek w Gostyninie, ul. Zamkowa 31.

4. System rozgrywek
System szwajcarski na dystansie 9 rund z tempem gry 15 min. na zawodnika.

5. Szczegółowy harmonogram
09:30 rejestracja zawodników
09.45 odprawa techniczna
10.00 I runda
10:35 prezentacja firmy ACTIS
11:10 II runda
11:45 III runda
12:20 IV runda
12:55 V runda
13:25 przerwa obiadowa
14:00 VI runda
14:35 VII runda
15:10 VIII runda
15.45 IX runda
16:30 wręczenie nagród

Dla uczestników turnieju istnieje możliwość zakupu w restauracji zamkowej zestawu obiadowego w promocyjnej cenie 25 zł.

6. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenie do turnieju najpóźniej do dnia 04.07.2013 r. poprzez witrynę internetową http://www.chessarbiter.com/turnieje.php, telefonicznie pod numerem 604 927 989 lub e-mail: gostmat@op.pl oraz opłacenie na sali gry wpisowego w wysokości wynikającej z tabeli.

Wpisowe Kwota [zł]
podstawowe 20
obniżone 10

Wpisowe obniżone ponoszą: zawodnicy SzUKS „GOSTMAT 83” oraz juniorzy (ur. w 1995 r. i młodsi).

Z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

7. Kryteria ustalenia kolejności
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) liczba zwycięstw,
d) progresja.

8. Nagrody
Za zajęcie czołowych miejsc w turnieju przewidziane są nagrody finansowe zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce
Nagroda finansowa [zł]
I 300
II 200
III 150
IV 100
V 100
VI 50
VII 50
VIII 50

Oprócz nagród finansowych przewiduje się nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorów.

Sponsorami nagród w turnieju są:
a) „BILERA – MATERIAŁY BUDOWLANE” Roman Robacki,
b) „FRAN – PAW” Franciszek Kocanowski,
c) „TRANSPORT AUT LISEK” Sławomir Lisiecki,
d) P.H.U. „ULTRA” Dariusz Szymański,
e) Urząd Miasta Gostynina.

9. Sprawy sędziowskie
a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu szachowego,
b) kojarzenia par za pomocą programu ChessArbiter Pro.

10. Inne
a) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
b) za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności,
c) zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
d) organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z turnieju za niesportowe zachowanie,
e) ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora,
f) dzieci uczestniczące w turniejach przebywają na terenie Zamku w Gostyninie pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów,
g) turniej prowadzi: Waldemar Dudziński.

Prezes Wiceprezes
SzUKS „GOSTMAT 83” SzUKS „GOSTMAT 83”
/-/ Waldemar Dudziński /-/ Norbert Finke

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021