Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
TURNIEJU SZACHOWEGO
„USTROŃ OPEN 2013”
Ustroń 30.06 – 06.07. 2013 r.


1/ ORGANIZATORZY:
Opolski Związek Szachowy, UKS Rodło Opole
Dyrektor turnieju: Waldemar Taboła e-mail: wtabola@gmail.com tel. 660 661 025

2/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniach 30.06 - 06.07. 2013 r. w D.W. „ONDRASZEK” w Ustroniu
Przyjazd w dniu 29.06 do godz. 18.00 /biuro zawodów czynne od godz. 14.00/

3/ WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający min. III kategorię szachową
Warunkiem udziału jest terminowe zgłoszenie oraz opłacenie wpisowego w wysokości 100 zł (wpisowe zawiera opłatę rankingową)
Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi – 490 zł (7 dni x 70 zł)

4/ ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju przyjmuje dyrektor turnieju do dnia 12.06.2013 r.

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w ciągu 7 dni.
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na ruch - turniej zgłoszony do FIDE

7/ NAGRODY PIENIĘŻNE:
Klasyfikacja 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 5 miejsce
OPEN 1 000 800 700 600 500
ELO 1950-2099 300 200 100
ELO 1800-1949 300 200 100
ELO 1650-1799 200 150 100
ELO do 1649 200 150 100
Nagrody w grupach rankingowych będą zagwarantowane pod warunkiem udziału minimum 6 zawodników w danej grupie. W przypadku mniejszej liczby zawodników nagrody w poszczególnych grupach otrzymają jedynie zwycięzcy.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji OPEN mogą łączyć nagrodę główną z nagrodami w swojej grupie rankingowej!

8/ INNE: Obecność na odprawie technicznej w dniu 29.06 o godz. 20.00 jest obowiązkowa !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021