Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Perła Bałtyku”
ŁAZY, 29.06 – 08.07.2013r.

I. Cel:
Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Patronat:
Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Rektor Politechniki Koszalińskiej
Olga Roszak - Pezała – Wójt Gminy Mielno

III. Sponsorzy:
Politechnika Koszalińska, www.tu.koszalin.pl,
Urząd Miejski Koszalin, www.koszalin.pl,
Ośrodek Wczasowy Bryza w Łazach, www.bryza.tp2.pl,

IV. Termin i miejsce:
29.06 – 08.07.2013r.
Festiwal zostanie rozegrany w Ośrodku Wczasowym „Bryza” w ŁAZACH, ul. Wąska 2, 76-032 Łazy k/Koszalina, zachodniopomorskie, www.bryza.tp2.pl,

V. Sędzia główny:
arbiter FIDE Jacek Matlak , e-mail jacek_matlak@wp.pl, tel. 609 945 637
transmisja internetowa z 10 szachownic – Tomasz Kamieniecki

VI. System rozgrywek:
Memoriał zostanie rozegrany w trzech grupach (turnieje A, B i C zgłoszony do FIDE)
Grupa A – zawodnicy posiadający ranking ELO min. 2000
Grupa B – zawodnicy posiadający ranking ELO do - 2000
Grupa C – zawodnicy posiadający ranking ELO do - 1800
Grupa D – dzieci tzw. „krasnale” do lat 10
Tempo gry: 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie
Zgłoszenia do konkretnych turniejów należy dokonywać najpóźniej do
10 czerwca na stronie http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/turnieje.php,
W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia należy przesyłać do sędziego zawodów na adres e-mail jacek_matlak@wp.pl, tel. 609 945 637

VII. Wpisowe z opłatą klasyfikacyjno – rankingową:
Turniej A - dla zawodników z rankingiem minimum 2000; wpisowe: 120,00 PLN ; juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 90,00 PLN
Zawodnicy z rankingiem powyżej 2400 zwolnieni z wpisowego .
Turniej B dla zawodników o rankingu poniżej 2000; wpisowe 100,00 PLN , juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 80,00 PLN;
Turniej C dla zawodników o rankingu poniżej 2000; wpisowe 100,00 PLN , juniorzy do lat 18 i seniorzy powyżej 60 roku życia: 80,00 PLN;
Turniej D : Wpisowe: 50,00 PLN
Należne opłaty wpłacać na konto klubu: AKSz „Hetman – PK”
PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590,

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie :
75,00 złotych brutto. Osobo/dzień (9 dni x 75,00= 675,00 zł) , pokoje 2 i 3 osobowe , oraz typu „studio 2+2 „ wyżywienie szwedzki stół” płatne na konto klubu: Akademickiego Klubu Szachowego „Hetman – Politechnika Koszalińska ” : PKO BP S.A. 79 1020 2791 0000 7602 0091 3590, lub na miejscu po wcześniejszym uregulowaniu wpisowego. Uczestnicy mieszkający poza organizatorem wpisowe wzrasta o 50,00 złotych .
Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, należy kierować do
Pani Wiesławy Kanarek telefon/faks 94 34 02 509 , kom. 513 291 476, e-mail markan56@wp.pl,
Dojazdy BUS – Koszalin - Łazy (5,00 zł) możliwość zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora – grupy zorganizowanej .

IX. Harmonogram Festiwalu:
sobota 29.06.2013r od godz. 9.00 Akredytacja uczestników
sobota 29.06 2013. godz. 20.00 . Odprawa techniczna
niedziela 30.07.2013r. godz. 9.30 1 runda, urocz.rozp.Fest.
poniedziałek 01.07.2013r. godz. 15.00 2 runda
wtorek 02.07.2013r. godz. 15.00 3 runda
Środa 03.07.2013r. godz. 15.00 4 runda
czwartek 04.07.2013r. godz. 15.00.
5 runda
piątek 05.07.2013r godz. 15.00 6 runda , godzina 21,00 grill integracyjny, Turniej Nocny
sobota 06.07.2013r godz. 1500 . 7 runda g. 11,00 symultany
niedziela 07.07.2013r godz. 1500 . 8 runda
poniedziałek 08.07.2013r godz. 9.00 . 9 runda
poniedziałek 08.07.2013r godz. 15.00 . Uroczyste zakończenie Festiwalu

IX. Nagrody:

Turnieju A :
za miejsce pierwsze 3 000 PLN
za miejsce drugie 2 500 PLN
za miejsce trzecie 2 000 PLN
za miejsce czwarte 1 500 PLN
za miejsce piąte 750 PLN
za miejsce szóste 500 PLN
za miejsce siódme 400 PLN
za miejsce ósme 300 PLN
za miejsce dziewiąte 200 PLN
Najlepszy zawodnik - zawodniczka ZP 500 PLN
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza 200 PLN
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy 200 PLN

Turniej B:
za miejsce pierwsze 2 000 PLN
za miejsce drugie 1 500 PLN
za miejsce trzecie 750 PLN
za miejsce czwarte 500 PLN
za miejsce piąte 350 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150PLN
za miejsce ósme 100 PLN
najlepsza juniorka ur.1994 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur.1994 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 800 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 150 PLN

Turniej C:
za miejsce pierwsze 1 000 PLN
za miejsce drugie 750 PLN
za miejsce trzecie 500 PLN
za miejsce czwarte 300 PLN
za miejsce piąte 200 PLN
za miejsce szóste 200 PLN
za miejsce siódme 150PLN
za miejsce ósme 100 PLN
najlepsza juniorka ur.1993 lub młodsza 150 PLN
najlepszy junior ur.1993 lub młodszy 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1 800 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1600 150 PLN
najlepszy zawodnik o rankingu <= 1400 150 PLN

W Turnieju D
za miejsce pierwsze Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce drugie Puchar + nagroda rzeczowa
za miejsce trzecie Puchar + nagroda rzeczowa

Upominki dla wszystkich uczestników turnieju !!!

Uwagi dotyczące nagród :
Obowiązująca zasada do wszystkich turniejów: nagrody pieniężne dla 10 % uczestników i 5 % nagród rzeczowych !!!! W nagrodach specjalnych może nastąpić modyfikacja , która uwzględni ilość uczestników .
Nagrody nie są dzielone. Zawodnik – zawodniczka ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody (w tym nagrodę specjalną).
Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

X. Uwagi końcowe
Osoby biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Dyrektor Turnieju
Marian Kanarek
Tel. 505 171 279

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021