Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Szachach Błyskawicznych

Focus Mall Bydgoszcz, 8-9 czerwca 2013 r.

I. Organizatorzy:
- Organizatorem na zlecenie PZSzach jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy przy współudziale galerii Focus Mall w Bydgoszczy,
- Dyrektor zawodów:
Jarosław Wiśniewski (wisniewskijaroslawkpzszach@wp.pl, 609 912 224),
- Zastępca dyrektora zawodów:
Paweł Jaroch (paweljaroch84@gmail.com, 692 244 586)

II. Termin i miejsce:
- 8-9 czerwca 2013 r, ul. Jagiellońska 39-47 (naprzeciwko dworca PKS).
- Focus Mall – centrum handlowe (http://www.focusmall-bydgoszcz.pl/),

- Tempo gry wynosi 3 minuty + 2 sekundy na ruch,
- Ocena wyników i system rozgrywek wg Regulaminów zatwierdzonych przez PZSzach.

IV. Warunki uczestnictwa:
- W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy i drużyny wg Regulaminów zatwierdzonych przez PZSzach,
- Imienne i drużynowe zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 3 czerwca 2013 r.
na e-mail: paweljaroch84@gmail.com, lub formularze zgłoszeniowe na stronie www.blitz2013.pl.

V. Nagrody:
- Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrza Polski w Szachach Błyskawicznych,
- Pierwszych trzech zawodników i klubów w mistrzostwach otrzyma puchary, a sześć najlepszych dyplomy,
- Organizator gwarantuje następujące nagrody (kwoty brutto), niezależnie od ilości uczestników:
a) IMP: I – 4000 zł II – 2000 zł III – 1000 zł
Zwycięstwo w kategoriach rankingowych:
ELO do 1500, 1700, 1900, 2100 – 150 zł
b) IMPK: I – 1500 zł II – 1000 zł III – 500 zł
c) DMP: I – 1000 zł
d) DMPK: I – 600 zł
- Liczba pozostałych nagród uzależniona jest od frekwencji.

VI. Sędziowanie:
- W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów błyskawicznych,
- Mistrzostwa prowadzi sędzia główny – IA Aleksander Sokólski, jego zastępcą będzie sędzia klasy państwowej Paweł Jaroch.
- Obsadę sędziowską uzupełniają: Maciej Cybulski (I), Jarosław Wiśniewski (II) i Andrzej Harasimowicz (II),
- Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

VII. Finansowanie:
- Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywa KPZSzach i Focus Mall,
- Zawodnicy i drużyny biorą udział w mistrzostwach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny,
- Uczestników obowiązują opłaty:
- wpisowe do turniejów indywidualnych:
50 zł (30 zł opłata organizacyjna, 20 zł opłata startowa),
- wpisowe do turniejów drużynowych:
mężczyzn: 140 zł (80/60), kobiet: 90 zł (60/30),
- Wpisowe płatne przelewem na konto organizatora do 3 czerwca 2013 r,
- Organizator może dopuścić zawodników i kluby zgłoszone po terminie, tylko w razie wolnych miejsc, o ile dokonają oni dodatkowej opłaty na rzecz organizatora, równej opłacie organizacyjnej.

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

VIII. Uwagi końcowe:
- Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie,
- Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące,
- Sprzęt do gry zapewnia organizator,
- Prawo do interpretacji Komunikatu ma organizator, a Regulaminu sędzia główny.

IX. Program mistrzostw:

SOBOTA 8 czerwca 2013 r.
14:45-15:30 – potwierdzenie udziału do turniejów drużynowych
16:00-19:30 – rozpoczęcie i rundy I-XI

NIEDZIELA 9 czerwca 2013 r.
09:00-09:30 – potwierdzenie udziału do turniejów indywidualnych
10:00-15:00 – rozpoczęcie i rundy I-XV
15:00-16:00 – zakończenie turniejów indywidualnych i drużynowych

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021